Arhiv DM-jubilejov

Ovu stranicu ćemo polako napuniti i se ufati, da ju internet neće požrknuti.

20 ljet Dan mladine

NG7/93 se je bavio jubilejom Dana mladine; ovde ga moreš i downloadati

25 ljet Dan mladine

Frtalj stoljeća DM – članki iz NG3/97


Ne-jubilarna ljeta

Ali ipak zanimljivo…


Dan mladine 2021.: Putovanje od Mjenova u Stinjake, a onda u Štikapron.