/

Seksizam kod manjin: “Kad su neki muži došli, smo morale biti dvime u uredu”

Sexismus in Minderheiten

Čim veće su manjinske organizacije, tim manje žen sidi u odbori tih organizacijov. Je größer Minderheitenorganisationen, umso weniger Frauen sind in den Vorständen zu finden.

slušaj komentar | zweisprachigen Kommentar anhören

Čim veće su manjinske organizacije, tim manje žen sidi u odbori tih organizacijov. Istodobno vršu žene najveći dio organizacijskojga djela u ti organizacija, tako rezultat jedne FUEN-študije, ka je predstavljena u Hrvatskom centru na Danu žen. Nakon prezentacije su i žene, ke su djelomično duga ljeta aktivne u gradišćanskohrvatskoj sceni, opisale svoje doživljaje i tako potvrdile rezultate študije. One su opisale doživljaje seksizma isto kod i ulogu, ku su si kot žene morale zaslužiti.

Marijana Wagner, ka je bila prik 10 ljet sekretarica HKD-a i je sada u mirovini, javlja da moraju biti žene u sceni glasnije nego muži azato je potribno i čuda snage. Ako nisi samosvisna, onda ćeš biti nakit – u drugi riči “Aufputz”, tako Wagner. 

Marijana Wagner: Žene moraju biti glasnije

Situacija za žene se je do neke mjere poboljšala. Gerlinda Stern-Pauer – dugoljetna aktivistica med drugim u Veliko-Borištofskoj KUGI – je rekla, da su dandanas sva društva pripravna imati žene u predsjedničtvu. Ona je doprimila i primjer, da je to prije išlo samo ako je kandidatica kćer bivšega predsjednika. 

Marijana Wagner i Adrijana Markon Jurčić pri diskusiji

Da i danas još mlade žene mnogi vidu skeptično, kaže primjer Marice Zvonarits iz Mjenova, NG-suradnica i nova predsjednica foklornoga ansambla Hajdenjaki. Ona je opisala, kako su žene u organizacija konfrontirane s drugimi izjavami nego su muži. Čudakrat postoji pretpostavka, da žene ne ćedu biti dugo aktivne u sceni, jer se prije ili kasnije moraju skrbiti za svoju dicu.

Marica Zvonarits o muškom komentaru

Bez dvojbe, seksizam. Polag autorice FUEN-študije Zore Popove se seksizam u varoši drugačije kaže nego u ruralnom području. Na selu naprimjer da seksizam čudakrat nosi masku tradicije. Uopće kod manjin da je to velik faktor, jer se pretpostavlja, da se manjine kanu držati svojih tradicijov – iako to znači podiliti uloge i zadaće po spolu. U varoši, naprimjer čim ima neka žena važnu poziciju, joj znamda predbacivaju biti ljubavnica toga muža ili afera onoga. Tako se prepriči napredovanjenapredovanje-Aufstieg žen.

Gerlinda Stern-Pauer, Zora Popova i Jelena Čarnojević

U slučaju bivše HKD-sekretarice Marijane Wagner se još jedan faktor more najti. Žene si moraju čudakrat medjusobno pomoći, naprimjer ako muži njeva upozorenja ne zamu ozbiljnjo; tako su se i branile seksualnih napadov, rekla je Wagner: “Kad su neki muži došli, smo morale gledati, da smo dvime u uredu.” Najgorje da je bilo, kad je jedan muž povidao, koje žene je on ovde (u uredu) jur imao, i neka ne ponašam ovako smišno, tako Wagner dalje.

Marijana Wagner o seksualni napadi

Kakov svit! Moramo konstatirati: Svaki dan je dan feminističke borbe, ne samo 8. marc. Za opće društvo valja: Bolje nego samo čuvati svoju kćer, informiraj svojega sina. A za manjinske organizacije valja dodatno: Zamite vaše suradnice kot i ženske goste vaših priredab ozbiljnjo. Nikada nije prekasno opomenuti muže ako se krivo ponašaju.


FUEN-študija “žene u manjina”

Update 18.3.: Marijana Wagner nije bila 40 ljet sekretarica HKD-a, nego samo deset

Piši komentar

Your email address will not be published.