/

“Napiši mi članak za Novi glas, ChatGPT!”

Umjetna inteligencija (kratko AI za „artificial intelligence“) smatra se takozvanim megatrendom, ki ima moć prelomiti naš svakodnevni život. Bavi se razvojemrazvoj-Entwicklung kompjutorskih aplikacijov, ke moru obavljati zadaće, ke drugačije tribaju ljudsku inteligenciju, kot razumivanja govora, prepoznavanja slik i tako dalje. Na kraju se softverski kôd razlikuje u tom, kako je kreiran (u ovom slučaju namjerno ne koristim rič „napisan“). U klasičnom kôdu pišu se red za redom komande. Softverski kôd za AI mora se trenirati.

Postoji nekoliko vrsti, kako trenirati AI. U ovom članku je umjetna inteligencija opisana opširnije. Zasada je sljedeći plakativni i vrlo ne-tehnički primjer dosta. Na početku tribate datarnicu za trening. Na primjer nekoliko slik životinj i kod svake slike je zapisano, kako se životinja zove. U procesu treninga AI izvidi neke mustre u ovi slika i nauči razlikovati kucka od mačke.

Ne moremo direktno viditi, kako točno to umjetna inteligencija izvidi, ali dok traje faza treninga, kontroliraju se rezultati, ada, kako dobro AI more razlikovati različne životinje. To funkcionira automatski, koristi se zato slična datarnica kot za trening, ali s drugimi slikami. Na koncu imate model čim morete identificirati životinje na slika.

ChatGPT

ChatGPT je najnovija manifestacija koncepta umjetne inteligencije. To je chat bot, koga je razvila OpenAI, neprofitna organizacija, ka se bavi istraživanjem umjetne inteligencije i nje aplikacijeaplikacija-App. Nje cilj je omogućiti otvoreni pristup AI tehnologiji. Iako je njihov rad neprofitan, financiraju je velike tvrtke i poznati investitori kot Microsoft i Elon Musk.

Od konca novembra postoji besplatni javni pristup ChatGPT-u i brzo kazali su se snage ovoga bota. Na bazi maloga inputa ChatGPT napiše cijelu ponudu zaposlenja – bez da se spomene o kakovom poslu je govor! Slično primjeru na početku članka bot točno pozna i (re-)producira sve fraze, ke su povezane s ponudom zaposlenja. Bot se more koristiti i za preporuke za literaturu ili za recepte za kuhanje. Nekako je ChatGPT kot Google s ljudskim licem. Datarnice za trening bili su takorekuć cijeli internet odnosno digitalne informacije do 2021. ljeta. Ograničeno je znanje o svitu i dogodjajev poslije 2021.

Rekao sam, da je ChatGPT vrlo elokventan, ali mora se paziti: Za lipimi riči se čudakrat skrije kriva informacija. I to je i najveća pogibel: Naravno nije očito, ki odgovor je pravilan i ki nije. Zbog toga vidite poruku upozorenjaporuka opozorenja-Warnhinweis, kada otvorite bot. Ako botu stavljaš na primjer pravno pitanje, bot isključuje odgovornost za validnost odgovora.

Govoriš hrvatski, AI!?

Najveće iznenadjenje je, da bot ne vlada samo engleskim jezikom, nego i nekimi drugimi jeziki (iako su rezultati na engleskom najbolji). Jedan od mojih študentov mi je rekao, da neka prijateljica koristi ChatGPT za pripravu podučavanja gradišćanskohrvatskoga jezika. To je bio razlog, da malo izvidim mogućnosti bota.

Pitao sam bota „Što je razlika izmed gradišćanskohrvatskoga jezika i standardnoga hrvatskoga jezika?“. Odgovor nije bio vrlo akuratan: „Gradišćanski-hrvatski jezik je dijalekt hrvatskoga jezika koji se govori u gradišćanskim područjima (područja oko gradova Graza, Maribora i Klagenfurt u Austriji).[…]“. Objavio sam ov odgovor na Instagramu i glavni urednik Konsti me je pitao, bi li napisao članak za NOVI GLAS o ChatGPT-u. Pa ništa lakše od toga!


>> „Napiši mi članak za Novi glas o sebi!“

>> „ChatGPT je velik jezikovni model, ki ga je razvila OpenAI. Omogoča generiranje besedila na podlagi vhodnih podatkov in je bil uspešno uporabljen v različnih aplikacijah …“

Stop, ChatGPT! Ovo nije gradišćanski niti hrvatski: Ovo je slovenski! Znam, da glušimo za Hrvate u Hrvatskoj ponekad kot Slovenci, ali ovo nije gradišćanskohrvatski odgovor. Ali kratko istraživanje kaže: Novi glas je ime tajednika Slovencev u Italiji. Ok, novi pokušaj.

>> „Napiši mi članak za magazin Hrvatskoga akademskoga kluba na gradišćanskohrvatskom jeziku o sebi.“

>> „ChatGPT je jedinstveni alat koji se koristi za generiranje teksta na različitim jezicima, uključujući i gradišćansko-hrvatski. Ova tehnologija bazira se na učenju na velikim količinama podataka te omogućuje generiranje prirodnog jezika koji se čini kao da ga je napisao čovjek. […]“

Puno bolje, ali ovo nije gradišćanskohrvatski nego standardnohrvatski jezik. Još jedan pokušaj.

>> „Write a 50 words long text in Burgenland-Croatian language“

>> „I’m sorry, but I am not able to write in Burgenland-Croatian language as it is a minority language and my training data does not include examples of it. Can I help you with any other question or task in different language?“

Ne znamo, kako spomenuta prijateljica mojega študenta koristi ChatGPT, ali znam sada, da ChatGPT ne vlada gradišćanskohrvatskim jezikom. Što nije, još more biti!

>> „Do you want me to teach you Burgenland-Croatian?“

>> „As an AI model, I do not have personal preferences or wants, but I am always open to learning new information and expanding my knowledge base. If you have access to examples of Burgenland-Croatian language, you can provide them to OpenAI for future training of models like me.“

Ne zvuči kot život na koga triba biti ljubomoran, ne? Život bez vlašćih idejov i ciljev. Gluši tužno. Ajde, da se opet malo nasmijemo!

>> „Reci mi dobru šalu!“

>> „Kako se zove plavo jaje? – Neznan.“

Morebit leži na meni, ali ne moram se smijati.

>> „Ova šala nije šalna. Reci mi još jednu, ali ovaj put stvarno smiješno!“

>> „Zašto su ribe loši u kartanju? – Jer im uvijek fali par ruka!“


ChatGPT za profesionalne slučaje upotribljavanja

Osim nekih smiješnih slučajev upotribljavanja, ChatGPT more biti od velike pomoći, ako se koristi na pravi način. Na primjer pisanje white papera. U jednom white paperu se predstavlja neka tema ciljem predstaviti rezultate istraživanja ili ocrt predloženoga rješenja nekoga problema. Čudakrat white papere hasnuju u tehnološkoj industriji za objašnjenje novih proizvodov ili inovacijov. Ali: Tehničar:ke nisu u prvom redu poznat:e zato, da pišu lipe i privlačneprivlačno-attraktiv tekste. ChatGPT more napisati dobro formulirane tekste na bazi nekih natuknic.


>> „Napiši tekst o punjenju električnih vozila. Natuknica: Problem raznih vrsti plačanja i utikačautikač-Stecker

>> „Električna vozila postaju sve popularnija alternativa tradicionalnim motornim vozilima, ali punjenje takvih vozila još uvijek predstavlja problem za mnoge korisnike. Jedan od glavnih problema je različitost plačanja za punjenje. Neki sustavi zahtijevaju unos kreditne kartice, dok drugi traže registraciju i predplačniški račun. Ponekad se plačanje može izvršiti i putem aplikacije, što može biti pogodnije za korisnike.

Drugi problem je različitost utikača. Električna vozila proizvođači koriste različite utikače za punjenje, što znači da korisnici moraju imati različite punjače za različita vozila ili se moraju prilagoditi utikaču na punjačima. Ovo može predstavljati problem prilikom putovanja ili korištenja javnih punjača.

Da bi se riješili ovakvi problemi potrebna je usklađenost svih proizvođača električnih vozila, kao i standardizacija plačanja i utikača za punjenje. Samo tako će se poboljšati iskustvo korisnika i povećati privlačnost električnih vozila.“

Svakako postoji pogibel, botom prišporiti neko djelatno mjesto. Ali u slučaju white papera je ta pogibel mala. Malo je vjerojatno da bi angažirali pisca bez ovoga alata. Posljedica bi bila jednostavno zločesti/čemerni tekst. Razvoj umjetne inteligencije ne more se zaustaviti, naš bi cilj trebao biti iskati pozitivne mogućnosti, ke ov alat nudi i pokušati smanjiti zločeste/čemerne posljedice.


Pravi GH-bot: Florian Wagner
AI-generirana slika na početku: Dall-E


Kako točno funkcionira AI? Daljnji NG-članak…

Piši komentar

Your email address will not be published.