//

Prošlost i budućnost aktivizma. Von Vergangenheit und Zukunft des Aktivismus.

Foto: Markus Spiske

Mi živimo u dobi, kade aktivizam pokriva svu površinu. On je svagdir. Wir befinden uns im Zeitalter des flächendeckenden Aktivismus.
slušaj komentar | zweisprachigen Kommentar anhören

Lica aktivizma prije

Ako pišem dvojezičan komentar, sam očigledno aktivist za većjezičnost. Ako sam seljak, ki ore polje, onda sam aktivist za poljoprivredu, ko ne badam (ili jim) meso ili ribu, onda sam aktivist za prava životinj, ne? Aktivizam je svagdir, argumentira Knut Cordsen, nimški žurnalist pri svojem predavanju na Elevate-festivalu u Grazu.

Povijesno je ta aktivizam isto bio svagdir. Joseph Göbbels, u NS-režimu nadležan za propagandu, je kreirao odredjen ured za duhovniduhovan – geistig aktivizam. Oficijelno najveć aktivistov je bilo u DDR-u pri komunizmu, kade je država odlikovala djelače, ki su već ispunili nego u planu predvidjeno, titulom aktivist. Ada u DDR-u si mogao biti aktivist, ako si posebno čuda ugljena iskopao u mini. Prik 300.000 javljenih aktivistov je tako bilo u DDR-u.

Kojim putem prema cilju?

Aktivizam danas, ali jur isto pred sto ljeti je mogao pojti u sve moguće smjere. Nacionalsocijalisti su bili aktivisti za njeve indoktrinirane cilje, kot su bile i žene, ke su pred sto ljeti zarizale i demoljirale umjetnine u muzeju, da bi protestirale za pravo na biranje. Takozvane sufragete su to bile. Demonstranti:ce danas pokušavaju stvoriti pažnju prez da činju pravi kvar, 1914. ljeta su još porizal:e kipe u muzeju oštrimi noži.

Knut Cordsen pri predavanju na Elevate-festivalu. Slika: Lea Blagojević

Kamo aktivizam točno kani, to nije svenek jasno. Ako je skandiran system change not climate change! se romantizira antikapitalitizam. Dobrobit človika i prirode, to bi morao biti cilj za cijelo društvo! Ali kamo ćemo sa svimi pinezi, ako naša dugoljetna ljubav već ništ nije vridna? Kapitalizam je pametan. Tako on i koč zna požrknuti aktivizam, koristiti ga za još već casha. Lani je jedan od najvećih nimških online-shopov koristio LGBTIQ+ aktivist:ice i body-positivity modele za svoju kampanju. Bravo, kapitalizam!

Najveća čast onim aktivistom, ki idu na cestu u Rusiji i Iranu! Na nje ćemo se laglje ujedinati nego na one, ki se zalipu na cestu. U nimškom varošu Hannover su se klima-aktivisti ujedinali sa zelenim načelnikom, da ćedu prestati akcijami – deal s njim je, da će se on  zalagati za cilje aktivistov pred saveznom vladom.

Završiti kanim jednom bilješkom Cordsena, ka mi se čini jako važnom. On da opazi, da aktivizam nastaje sve jače srdit, da niti ne razumi kritiku niti humora: “Mi znamo, kako čemerno ide našemu planetu, ali već nikada ne smijati se isto nije opcija.” To nas stvara humor-aktivistom, ne?


Slika na početku: Markus Spiske/Unsplash
Predavanje Knuta Cordsena je ovde objavljeno

Piši komentar

Your email address will not be published.