/

Artist residency: Na dva tajedne u Molise

Slika: Lydia Novak

Pozivi na umjetnički boravak – ili po englesku artist residency – su obljubljena prilika umjetničko upoznati jednu krajinu i se dat inspirirati od ondašnje okolice.

U ta smjer ide i projekt “Doma – residenza d’artisti”, ka poziva hrvatske umjetni:ce ili pripadni:ce hrvatskih manjin u talijansku regiju Molise, kade i živi manjina Molisanskih Hrvat:ic. Sve vrsti umjetnosti su dobrodošle – od poezije prik perfomansa do videoklipov. Peljačica projekta je kulturna zajednica Naš Život, podupira ga med drugim i muzički sastav Kroatarantata iz Mundimitra. Ideja je, da umjetni:ce kroz kontakt sa selskimi ljudi i tradicijami najdu inspiraciju i se medjusobno umrižavaju. Sela, u ki neka se umjetni:ce zadržavaju se zovu Acquaviva Collecroce/Kruč, Montemitro/Mundimitar, San Felice del Molise/Štifilić i Tavenna/Tavela.

Rok do 10. marca

Naticanje za boravak u Molise je moguć do 10. marca s konkretnim projektom, koga umjetni:ca kani na licu mjesta realizirati. Žirija će izabrati četire štipendijate iz kandidat:ic. Doma refundira putne stroške, materijal ki je potriban za umjetninu i nudja mjesto za prenoćevanje. Boravak u Molise je moguć od 15. aprila do 5. maja ovoga ljeta. Nadalje će svaki od izabranih umjetn:ic dostati štipendij u višini od 500 eurov. Nakon boravka neka umjetni:ce predaju svoju umjetninu kulturnoj zajednici, ka će ju u ljetu prezentirati u izložbi u gradu Termoli.


Detaljirane informacije najdeš u ovom trojezičnom pdf-u:

Garantiramo, da je dobroga jila u Molise!

Piši komentar

Your email address will not be published.