Redakcija Andererseits, Foto: Stefan Fürtbauer
/

Biznis s pačenjem

Ki kip transportira ORF-emisija Svitlost u škurinu od ljudi s pačenjem?

Polag video-reportaže projekta Redaktion Andererseits kaže Licht ins Dunkel ljude s pačenjem pretežno kot žrtve. Ki si gleda Svitlost u škurinu – tako i oficijelni prevod – ta neka ćuti pomilovanje i da na kraju emisije ili pri njoj šalje dar na akciju. Mužika je dramatična, pačenje prikazano kot velik problem, prinosi su tužni ali puni ufanja. Da je emisija dio strukturalnoga problema i da su ljudi s pačenjem korišćeni za insceniranje, ORF tako ne vidi.

U Nimškoj, kade je bila dugo vrime emisija Aktion Sorgenkind slična k Svitlosti u škurinu, se je jur pred već od 20 ljet preimenovala u Aktion Mensch. Kod ORF-a se ta diskusija očigledno ne kani peljati. Odgovorajuća glava u Humanitarian broadcasting ORF-a je Pius Strobl, i on ne kani temeljno ništ preminjiti na formatu i se boji za ime, jer je dobro za marketing, tako Strobl prema Andererseits.

Svitlost u škurinu

83 ljudi s pačenjem su zaposleni kod ORF-a, u timu od Svitlost u škurinu je zaposlena samo jedna osoba s pačenjem. Stoprv po 50 ljet postojanja je organizacija Svitlost u škurinu prešla u ured, ki nima barijerov. U Austriji valja – ako ima jedno poduzeće već od 25 zaposlenih, onda mora zaposliti jednu osobu s pačenjem drugačije plaća kaznu od oko 300 eurov misečno. Koliko te kazne plaća ORF, najveće medijsko poduzeće Austrije, nije redakciji Andererseits kanilo za dob javiti.

Ali i druga poduzeća, ka plaćaju tu kaznu, se insceniraju kot veliki darovatelji pri emisiji. Tim nisu sami, i peljajuće političke glave koristu emisiju kot pozornicu, ka je lagana, kade nij kritičnih pitanj i dobro paše u pred-božićnu dob. Geslo: Sve se da riješiti, ko malo darujete na akciju! Nebi politika i mogla reformirati financijska podupiranja za institucije i društva, ka podvaraju ljude s pačenjem, tako da emisiju kot Svitlost u škurinu uopće nebi tribalo?

Posljedice od Svitlost u škurinu

Svitlost u škurinu ima posljedice na cijelo austrijansko društvo i kako to vidi ljude s pačenjem. Emisija je skovala, kako i ja, ki nima nikakog pačenja, vidim ljude, ki tako moraju vršiti život. Meni je žao, ko se tako nisam naučio gledati pogodjene na istoj razini.

Kot uplatnik GIS-a potribujem od ORF-a, da se prilagodi na potribnosti ljudi s pačenjem, namjesto da je koristi za insceniranje. Ki još predvidja darovati financijski dar, redakcija Andererseits djela i živi jedinstveni inkluzivni žurnalizam u Austriji, kade ljudi s i bez pačenja skupa izveštavaju, i pred kamerom!


Slika na početku: Redakcija Andererseits slikano od Stefana Fürtbauera

Video-Reportaža od Redaktion Andererseits: Pretisni ovde!

Piši komentar

Your email address will not be published.