/

Dan Mladine 2023. će biti u Petrovom Selu

HAK je pozvao na generalno spravišće

Dan Mladine kljetu će biti u Petrovom Selu u Madjarskoj, to je izjavio HAK pri svojoj generalnoj sjednici četvrtak 1. decembra. Termin za najveću priredbu Hrvatskoga akademskoga kluba će biti od 8. do 10. septembra 2023. ljeta, kade ćedu i svečevati 50 ljet Dana Mladine.

Ljetos je DM bio po prvi put u Beču, kade je HAK suradjivao s Uličnom feštom Hrvatskoga centra ali i naprimjer pohodio Club Rhiz na Gürtelu. 

Brojni projekti 2022.

Na čelo društva HAK, ko je tokom zadnjih ljet rodilo brojne nove projekte odnosno povećalo svoje aktivnosti, je opet odibran Alex Wukovits. Pinkovčan je nazvistio naprimjer, da će biti vazmeni-seminar pokrovnoga omladinskoga društva manjin YEN u Solunku, ali i naprimjer da se ljetos nije ugodala organizacija Duge noći mladine, ka je bila predvidjena za školar:ice. HAK je kolektivno rezimirao minulo ljeto iako za neke projekte rok još teče.

Polag HAK-sekretarice Vere Buranits je obnovljeno izdanje udžbenika Glasi u finalnoj fazi; posebno istaknuti se more i jezični tečaj na moru, “Jezik prez granic”, koga je HAK ljetos s oko 50 sudion:ic iz Austrije, Madjarske, Slovačke i Hrvatske organizirao u Crikvenici. Iako mjesto za JPG 2023. još nije fiksirano, kani HAK održati seminar u tretom tajednu u julu 2023. u Hrvatskoj. Ta seminar je HAK organizirao ljetos po drugi put. Kot jedini Hakovski projekt je JPG financiran iz sredstav Erasmus-plus projekta Europske unije. Za Hakovski magacin NOVI GLAS je glavni urednik Konstantin Vlasich predstavio aktualne broje (s oko 3.500 misečnih štitelj:ic na stranici), da kanu kljetu povećati team redakcije – u njem djelaju stalno i Marica Zvonarits i Elisabeth Satovich – i daljnja težišća za buduće djelovanje (to čitajte vrijeda u drugom članku).

Novosti u odboru

Uz Alexa Wukovitsa su opet odibrane u odbor Lara Heisinger (tajnica) i Sophie Hajszan (potpredsjednica), kot blagajnica nasljedjuje Nika Račić dosadašnjega Mariana Buranitsa. Vera Buranits, ka je bila do sada tajnica, je i nadalje sekretarica HAK-a – ča posebno veseli i Hrvatski centar s posloviditeljicom Gabrielom Novak-Karall. Tako da se je naime stvorila konstanta, ka godi omladinskim društvam s većom fluktuacijom aktivist:ic. Marica Zvonarits (potpredsjednica) i Lara Zoncsich (zamjenica blagajnika) su se povukle iz odbora HAK-a. Za 50 ljet DM-jubilej ćedu sa strani HAK-a biti odgovorni Davor Frkat i Jelena Gašpar, ka je bila ljetos organizatorica DM-a u Beču. 

1 Comment

  1. Kako da če se održati “Dan Mladine” u Petrovom Selu. Zač ne u Pinkovcsu, kade su Hrvati i velika dvorana za jubilej. Da si bi si mogli pogledati izložbu 50 ljet “Dan Mladine”. Ili u Trajštofu kade se narodila “Dan Mladine” 1973.

Piši komentar

Your email address will not be published.