Muži za muže

Konačno se ki poufa reći! Nora Nora goes KKK.

Ti se znamda čudiš naslovu ovoga komentara, da ja kot žena pišem za muže. Uzrok tomu je 90% naših hrvatskih priredbov, ke stoju pod geslom muži za muže. To se pri moderacji ne triba posebno naglasiti, velu neki, jer se inako vidi.

Vidljivo je, kad u odboru sidu isključivo muži, kad te muži na priredba opipaju ili kad muži diskutiraju o tom, koliko uspješne moru žene biti na selu u Gradišću. Muži za muže se tokom moderacije tih priredbov nikad ne posebno naglasuje, a to stoji tim priredbam na putu.

Programi su naime svenek jako lipi, a trpu se i drugi spoli, koč se još i mlade ženske podnosu. A žene djelomično dostanu već aplauza, kad sudjeluju u lipi kostimi. Drugačije stoju muži u fokusu. Ne znam, zač se to ne more naglasiti. Toliko primjerov je, kade su muži uspješni u općina i u gospodarstvu. Zač to ne pokazati?

Na jednoj takovoj priredbi je muški predavač držao predavanje i vabio za mušku jednostranost i dominantnost, a to sa stručnimi izrazi. Dobro, da se je to konačno ki poufao reći. U publiki su to svi razumili, još i mladja generacija, ka nažalost polako zgublja to vjerovanje u prirodnu podjelu.

Znatno bolje bi još bilo, da bi pokazali primjere uspješnih muži u peljajući funkcija. Tih je toliko u Gradišću. A da ne postoji samo spamentih muži nego i lipih muži i dičak (ovde kanimo koristiti ženski nastavak, jer lipota je ženska sfera) su na spomenutoj priredbi isto pokazali u modnoj reviji. I muži se daju pogledati, iako ne dostanu toliko aplauza. Ada simo s ovim naslovom! Žene, sad znate, ča vas čeka na priredba.


Prispodoba:
KKK – HN47/22

Piši komentar

Your email address will not be published.