Muž kot puž

Serija Mladi Anthropos. Uvod u feminizam i gender.

Hast dan schärfsten Mini anglegt, hab sölten so ane Braut gsehn. Und dann bist in der Kuchl gsessn bis um Mitternocht! Ja sam muž kot puž (und hast gwant)! Muž kot puž (und hast gwant und hast ghofft)!

odlomak Brujeve jačke Muž kot puž u albumu Simo tamo

Ova serija je zadnje pute imala mnogovrsne teme. Pisala sam o hijerarhija, kontroli i moći. Ali nikada nije bilo mjesta točnije razložiti, ča je ta sila, ka omogućuje tlačenje, diskriminiranje, isključenje i nasilje. – Točno, ov put ću pisati o muži ili malo točnije o muškosti.

Hegemonijalna muškostmuškost – Männlichkeit – toksična muškost?

 Ali i muži su čuda puti žrtve društvenoga nasilja, ako se suprotstavljaju sistemu tlačenja i muškoj „normi“.  

Mladi Anthropos (10)

Norme su konstituirane i su prominjene od društva ili bolje rečeno od jedne grupe, ka je osvojila i ka brani svoju hegemonijalnuhegemonijalno-vorherrschend vlast. Ako se ča čini ne-normalno te društvo – ili bolje rečeno ta moćna grupa u društvu na to upozorava. Jedna u gradišćanskohrvatskom korišćena zdivajka u tom kontekstu je na primjer: Ženčnjak. Pomoću ove riči, moremo izviditi tu mušku društvenu normu ili hegemonijalnu muškost. Ženčnjak je našpotljiva rič, ku hasnuju za muže, ki se ne moru probiti kod njevih žen ili supruge. Muška norma, ka se izvidi kroz semantiku ove riči, bi bila, da heteroseksualni muž dominira i ima moć nad ženami. Ako to muž nima, se on onda približuje dolnjoj kategoriji žen u hijerarhijskom sistemu.

Ako je muž kot puž

Znam, ženčnjak je samo rič – ali pokidob se još svenek koristi – iako znamda u šali – je ta kip hijerarhije i norme kot i to podiljenje u muža i ženu u glavi svih nutri. Ča ne znači, da ne postoju i druge misli. Fakt je, da naš društveni sistem normira mušku dominaciju, ča dozvoli mužem jur samo zbog spola jednu privilegiranu poziciju. Zato postoji Gender Pay Gap sve do seksualnoga nasilja.

Na jednu stran profitiraju muži od svoje tradicionalne uloge, kad im omogući socijalne privilegije. Na drugu stran doprimu one privilegije probleme.  Psihičke probleme i probleme sa samim sobom imaju oni, ki NE kanu utjelovatiutjelovati-verkörpern normu, ali i istodobno, ki čvrsto kanu utjelovati mušku normu. – To je paradoks. Različne študije pokažu, da su muži, ki štarnoštarno-starr slijedu tradicionalnoj muškoj ulogi, jače pogodjeni od depresije i imaju višu ratu samoubojstva. Oni si ne išću savjet kod obitelji ili profesionalnu pomoć, jer ne kanu biti bespomoćni i „slabi“ prema van.

Na konac još jedan primjer, kako se more tvoja privilegirana uloga pretvoriti u nesriću: U času boja moraju oni „jaki“ i „moćni“ na frontu. Mene pred svim šokira, kako po sebi razumljivo je to za ljude u mojoj okolini, da MORAJU muži braniti svoj dom i striljati na neprijatelje. Ali to potvrdi samo, da je naše društvo još daleko od jednakoga postupanjajednako postupanje – Gleichbehandlung iako neki tajačitajač – Leugner i neke tajačicetajačica – Leugnerin prodikuju suprotno.  


Moram upozoriti, da i ov članak ne dopusti toliko mjesta, da bi mogla razložiti muškost do zadnjega detalja. Isto mi se to općenito čini nemoguće, jer su muškosti kot i ženskosti dinamični i su mnogovrsni društveni konstrukti. A ovde se jur kaže izazov: Naime postoju različne muškosti, ke se ne daju štarno kategorizirati i ke su mi nemoguće imenovati. Ali ta problem sam jur imala, kad sam pisala članak o nasilju nad ženami.  Ča znamo je, da nasilje doživu žene, nebinarne osobe, dica – a i muži. Ada se i kod muškosti mora intersekcionalno misliti.

Uvod u feminizam broj 12

Slika na početku: Tessa Sima


Marica Zvonarits predstavlja seriju, imenom Mladi Anthropos, ku pelja o temi feminizma u antropologiji. Anthropos dohadja iz starogrčkoga i se more ovde tumačiti kot človik; daljnje značenje je i človik uspravnoga hoda. Antropologija je nauk o človiku.

Piši komentar

Your email address will not be published.