/

Etnostres

Ča stvarno vrijedi u žitku?

Ta manjinski svit pozna svoje granice – ne samo jezične. Iako zna biti zabavan, se čuda od mladih očekuje. Očekuje se neki all-inclusive-paket. Sanje realizirati, ke roditelji i dugoljetni aktivisti nikad nisu mogli realizirati, ali vi mladi to morate: najbolje sve najednoč!

Slušaj komentar!

Mogućnosti su beskrajne.

Ovde je pozornica, ovde instagram-kanal, moreš još friško načinjiti potpredsjednicu, kaniš kratko pregledati obračun, ili se ne kaniš znamda još dat postaviti za izbore za općinski tanač? Moreš školare voditi kroz Beč? Priksutra još mali folklorni nastup znamda, nebi rado još pisao jedan članak za knjigu – prosim ne biti prekritič:na, kad to će dostati i zemaljski poglavar za štat. Moreš pitte pitte ovde s nami čitati, ali honorara ti ne morem ponuditi.

Se ne moreš malo najzad držat, ko to moja oma va publiki čuje, će se zrušiti.

Mene uopće ne preseneti, da je nakon korone još manje ljudi pripravno aktivno sudjelivati pri kakovi fešta i u organizaciji manjinskih dogodjajev. Balast ostane kod maloga broja. Sve manje ljudi neka organizira za sve manje ljudi isti broj priredab ili već nego prije. Ali prosim zadovoljiti sve od 14-ljetnoga do 95-ljetnoga. Etnostres pur.

Ča bi se moralo preminjiti?

  • Dok su kuharske knjige u pogled na subvencije još svenek važnije nego organizacije priredab i modernih medijskih formatov, se od mladih ne smi očekivati, da se angažiraju.
  • Ako se kani čuti isključivo perfektan hrvatski jezik, se od mladih ne prava očekivati, da ćedu se angažirati.
  • Ako se ne tolerira mnogovrsnost muzike, – da, to inkludira elektronsko mužiku i rap – se od mladih ne prava očekivati, da ćedu se angažirati.
  • Ako se ne gaji razumivanje i akceptiranje seksualnih manjin, se od mladih ne prava očekivati, da ćedu se angažirati.
  • Dok dominiraju tri stari muži – bez svakoga političkoga mandata – najvažnije odluke manjine, se od mladih ne prava očekivati, da ćedu se angažirati. 

A svim ostalim med mladimi, s kimi si smimo diliti ta etnostres, svim, kim još nije pre zjalavo nastalo, se mora zahvaliti. Ada svim vam onde vani: Najveća hvala!


Slika: Elisa Ventur/Unsplash

Piši komentar

Your email address will not be published.