/

Iskati ili tiskati Novi glas?

Reakcija na #NGgori

NG neka nadalje izlazi kao print, tiskovina, dakle u tiskanom izdanju

Zalažem se za to, da se NG izdaje i nadalje četirekrat (4 pute, 4 puta) u ljetu. Neka uz to bude i mrižno izdanje, na primjer u PDF-formatu na internetu ili umriženi članki s prilikom da se moru i komentirati online. Neka četiri puta sunce sja, naime onda kada dolazi Novi glas po pošti.

Matrštof

Školari na viši škola u Matrštofu ne tribaju NG. Oni ne razumu gradišćanskohrvatski jezik, ne tribaju ga i ne kanu ga. To je kazalo iskustvo zadnjih 20 ljet. Interesantni članki na hrvatskom standardnom jeziku bi ali bili interesantni (za sve). Slati NG na više škole u Matrštof je ada suvišno.

Gendrati

Za nimški jezik je gendranje okej. Ali slavenski jeziki nisu za to spremni. Niti jedan ne. Hrvatski najmanje. A gradišćanskohrvatski najmanje! Neka Nimci i Austrijanci gendraju. Svaku bedavostredakcija se ne slaže s izrazom gh tiskovina NG ne mora slijediti i imitirati. Nečitljivi teksti – za koga? Za nju? Ili za njega?

Gradišćanskohrvatski standard

Svako hrvatsko izdanje mora poštovati jezični standard. A ta postoji. Ali ga ne poštuju svi. Ili ga ne znaju (neznaju?). Ne, neznanje! Nepoznat. Jedna linija triba biti. A rječnik ZIGH-a je online (www.rjecnik.at).

Korektor/ica

Lektor ili korektor je najvažniji u svakoj tiskovini. On je kao navigacija. On ili ona je svitionik u panonskoj magli. Lektor je kao rektor ili direktor. Šef. Onda si safe. Kroz njegove ruke idu svi teksti. ALI PRIZNAJEM: jako nezahvalan i mučan posao, premalo cijenjen, a još manje plaćen! Ali bitan! Nema izgovora kad je jednoč otiskan tekst. Papir ne laže. Usta to moru i znaju. Ako NG triba pomoć, ja sam spreman pomagati i pritom.

Doživotno divna

Kako dugo jur HAK izdaje Glas i Novi glas? Ki ima ideju s tom tradicijom prestati? Ka se to ufa? Novi glas je glas mladine, mladih angažiranih, kim neka bude ča sveto, posvećeno, u muki producirano, u noći izdano, itd. Nadalje se izlazi. Ki ne izdaje knjige, magazine, novine, časopise, itd., ta je mrtav ili miruje! Internet je komotan, moderan, suvrimen, ali nije sve. Svenek će ostati papir, knjiga, sve biblioteke, svi arhivi ovoga svita su dokaz za to. A sada je ta „bunker“ u Matrštofu (Zemaljski arhiv je u Kulturnom centru).

Školovanje, obrazovanje, brušenje

Svako izdanje je vježbanje jezika, za autore, autorice i za štitelje, štiteljice. Nijedan nije perfektan. Ali se uči iz dana u dan. Najveć se uči iz falingov, pri djelovanju. A majstori i -ice nikada ne padaju s neba. Kod nas je premalo majstorov, ali preveć društav. Majstorovići svenek šlajfaju, brusu na zemlji. NG je škola.

Literatura ili književnost

Svako (gradišćansko)hrvatsko izdanje je do sada imalo priloge, prinose iz književnosti. Neka štorica, neka pjesma, neka drama, itd. Novi glas neka drži i tu tradiciju nadalje. Šansa je to za mlade, da pokušavaju napisati ča kreativnoga i duhovnoga. O svemu se more pisati. Prez jezika smo goli, goli golcati. Čitatelji su budući pjesniki, literati, redakteri! I svi ženski kreativci! Kreativkinje, ajde na posao!

Nagraditi nagradom

LINAKliterarno naticanje HAK-a je bio koč. Zač ga već nije? Nagradne igre su svenek motivacija, da se nešto postigne. Aktivirati neaktivne. Zbuditi one, ki spidu. Aktivnosti nikad nije dost! I feštanje je lipo, ali slijedi stoprv po aktivnosti! Uvelikom.

Imena

Imena bi se tribala pisati u NG na hrvatski način, jer je to hrvatska tiskovina. Po nimšku u nimškom. Onda je Johann Ivan, a Grandits Grandić. Iznimka je Ana Schoretits. To je hibrid. Jednoč vozi električni, a onda opet nekim gorivom. Ali neće svenek biti fosilnih sirovin…

Engleski

Top jezik danas, ne da se topati. Ali ne mora se pretjerati. Imamo za neke izraze i hrvatske nazive i ri(je)či, ali najti se moraju i koristiti. Objašnjenja engleskih izrazov su dobrodošla, pretežno za one 50+, 60+, 70+. Objasniti na primjer neke teže engleske riči, kot naprimjer: user (korisnik), event (dogodjaj), link (poveznica), itd. DZ, Doroteja Zeichmann ima jako lipu pjesmu o tom. No, na ku mislim? Ima ove riječi: ultra, mega, cool. Nije hrabrost pisati engleske riči u hrvatskom tekstu, ali je hrabro (još svenek) objaviti tekst na hrvatskom standardnom jeziku! I to je jezik, priznat po cijelom svitu. A ča znači HAK? Hrvatski akademski klub!


IR, hrvatski bloger, ivan.rotter@gmx.at
Slika: Konstantin Vlasich
THX Ivane na pismu


Kaniš nadalje dostati NOVI GLAS? Put 1, 2 ili 3 

1. Skeniraj ov code i prekriži kod pitanja „Kaniš nadalje dostati NOVI GLAS?“ na „da“ ili na „ne“. Ispuni onda kontaktni list. 
ili pretisni sada na ov link. 
2. Ili piši nam e-mail s tvojom aktualnom poštanskom adresom na: redakcija@noviglas.online. 
3. Ili uplati abo ili dar na: 
Kontoinhaber: HAK – Hrvatski akademski klub 
IBAN: AT75 3306 5000 0011 6889 
BIC: RLBBAT2E065 
Verwendungszweck: ABO ime; aktualna adresa

Piši komentar

Your email address will not be published.