//

Lirična zbirka “Rušimo granice”. Lyrische Grenzüberwindung.

Rušimo granice. Überwinden wir Grenzen. Breaking down borders.

Prezentirana je lipa lirična zbirka “Rušimo granice” na tri jeziki – hrvatski original i engleski pak nimški prevodi. Die kroatische Lyriksammlung „Überwinden wir Grenzen“ ist mehrsprachig erschienen.

slušaj komentar | zweisprachigen Kommentar anhören

Strukturalna zapostavljenostzapostavljenost – Benachteiligung

Zbirka sadržava već ili manje “suvrimeno pjesničtvo iz “stare hrvatske dijaspore”. Stara hrvatska dijaspora? To smo med drugim mi u i oko Gradišća, ali naprimjer i Molisanske Hrvat:ice kot i Moravsk:e Hrvat:ice, a znamda i ka-ta iseljen:ica u Kanadu, SAD etc.

Izdavač je udruženje autor:ic PEN, ko si polag predsjednika Helmutha Niederlea za svoj 100-ljetni jubilej i posebno kani baviti onom literaturom Austrije, ka nije po nimšku. To se more ocjeniti divnim znakom.

U uvodu knjige piše Niederle, da je ignoracija prema narodnim grupam isto k tomu peljala, da njev:e literarn:e reprezentant:ice nisu primjeće:neprimjećen – wahrgenommen u svojoj jedinstvenosti. Namjesto koristiti bogatstvo, da su literature manjih narodnih grup strukturalno ignorirane – to da se i vidi kot dobitn:ic nagradov i štipendijov.

Ljudi, ki govoru hrvatski, su si zaslužili već pažnje nego samo postavljenje dvojezičnih seoskih tablic.

Helmuth A. Niederle, PEN-predsjednik
Helmuth A. Niederle, PEN-predsjednik, o strukturalnoj zapostavljenosti literature manjin. Foto: K. Vlasich

Sadržaj knjige

Sadržaj knjige je izabran od novinara Petra Tyrana i izdavača Herberte Kuhnera, ki je isto odlično štao i glumio engleski prevod. Pjesmice 24 autor:ic su izabrali – med njimi su Anton Leopold, Jurica Csenar, Ana Schoretits ili naprimjer Petar Tažky (SK) ili Agostina Piccoli (I). Pri prezentaciji u Hrvatskom centru su se svi zvana jednoga autora držali dramaturgije večera, ki je morao uplesti osobnu izjavu. U glavnom je ta dramaturgija tako zgledala, da čitaju dvi hrvatske pjesmice, onda nimški prevod – Kornelija Mikula je recitirala a prije za knjigu divno prevodila – a onda je slijedio engleski prevod. Koncept recitiranja je u sebi jako zanimljiv, iako bi ga bili mogli za malenkost skratiti. Kod nekih pjesmic su i muzičari Tome Jankovič i Martin Wagner pratili autor:ice pri čitanju.

Slabost je mladost

Mislim, da bi si još i malo mlaj:e autor:ice bil:e zaslužil:e biti zastupan:e u ovoj zbirki. Pri večeru prezentacije su pred svim bile pozvan:e, da recitiraju tekste starje generacije. Sv:e autor:ice zbirke su rodjen:e u 60. ljeti – ili još prije. Težišće knjige leži na onim u 50. i 60. ljeti rodjenim.

Ostaje jedina mlada autorica Romana Schweiger-Domnanovich iz 1985., ka živi u Šuševu i je med drugim zastupana s nostalgičnom pjesmicom “pivo 12”. Malo više truda najti još već autor:ic mladje generacije nikako nebi bi bilo krivo – i iz tematskih razlogov. Iako je rekao Petar Tyran pri prezentaciji, da su iskali autor:ice svih krajin, Hrvat:ice južnoga Gradišća nisu u njoj zastupan:e. Još jedan mali manko. Meni bi došlo na misao par dobrih mladih autor:ic iz juga…

Rezime

Preskrbite si knjigu – uopće i zato, jer je i dobro viditi, kako važni su prevodi u literaturi. A čitati pjesmice Doroteje Zeichmann, Viliama Pokornya (SK) ili Ewalda Hölda po englesku, ima isto neki čar. 


Sve slike i snimka: Konstantin Vlasich

Piši komentar

Your email address will not be published.