/

Noć upoznavanja za mladinu odrinuta

"Lange Nacht der Jugend" wird verschoben.

Leider findet am 25.5. keine “Lange Nacht der Jugend statt”. Zbog malo najavov je odbor odlučio odrinuti “Dugu noć mladine” na jesen. Der HAK hofft auf mehr Anmeldungen im Herbst. Na svaki način ćedu se Hakov:ke trsiti, da čim brže fiksiraju termine za jesenski semestar i, da tako moru imati već časa za motiviranje mladih ljudi, tako Vera Buranits – tajnica i sekretarica HAK-a.


Dan sridnjoškolcev 2.0

Morebit se još spomenu nek:e od vas na Dan sridnjoškolcev? Po dugoljetnoj pauzi se je HAK odlučio, da kani opet ovu mogućnost sastanka ponuditi. Čini se, da je dobar „timing“ ako se pomisli, da mladina nije imala čuda mogućnosti upoznavanja i druženja u ovi ljeti pandemije. Nije bilo čuda feštov, festivalov i tančenih zabavov u hrvatskoj sceni. Za neka društva ima to i trajne posljedice ča se tiče naraštaja. Najti kontakt i buditi interes mladine. To more i pojti pozivnicom na interesantne konverzacije i jednostavno na skupnu zabavu u glavni grad Beč.


Ako kaniš znati, gdo je HAK klikni ovde.

Ako kaniš znati, ča je Hrvatski centar klikni ovde

Grafike: Alex Wukovits

Piši komentar

Your email address will not be published.