/

Po Songcontestu je pred Songcontestom

Slika: Eurovision

U kratkom se more reći, da je Ukrajina dobila Eurovision 2022., da je srpski prinos bio poseban i dobar, a znaš da ima i manjinski Eurovision dobitnicu?

Logika naticanja

Je bio ukrajinski prinos “Stefania” ljetos stvarno tako dobar, da bi zaslužio prvo mjesto? Polag bodov žirije bi bila Španjolka Chanel na tretom mjestu, Švetkinja Cornelia Jakobs na drugom, a Sam Ryder iz Ujedinjenog Kraljevstva bi bio dobitnik Eurosonga – pjevač je jedan od najobljubljenih na Tiktoku.

Ali Eurovision-rezultat i vrlo odvisi od publike, bez te nebi imao značaja. Dobitniki od Ukrajinskog Kalush Orchestra su nastupili jačkom punom rap-a, malo breakdance-a i jačenjem, ko spominja na narodne jačke. Iako je melodija frule nekomu nametljivanametljiv-aufdringlich, performance je bio dobar i “Stefania” definitivno moreš jačiti, ko si dvakrat čuo jačku. Zvana toga je i znak, da se more rap-muzikom dobiti Songcontest – žanr je jače obljubljen nego je reprezentiran pri naticanju. A kot je javio bend nakon finala, oni kanu putem aukcije prodati nagradu a svečevati stoprv onda, kad je boj mimo. U Turin su smili otputovati iz Ukraine na bazi iznimne dozvole.

Posebnu pažnju si je zaslužio i moldavski prinos. Tako ča bi moglo dojti van, ko se spoji Dubioza Kolektiv s mesopustom u Villachu. Zdob şi Zdub & Advahov Brothers su polag bodov publike došli na drugo mjesto – i u njevom slučaju se ali ne smi zabiti, da je Transnistrija u Moldaviji cilj ruske bojne strategije.

Umjetnica mora biti zdrava

Srpski prinos umjetnice Konstrakta (slika na početku) na jednu stran tematizira pranje ruk – u pandemiji ili i u biblijskom smislu vrlo dobar kip. Na drugu stran je u jački i integrirana kritika na srpskoj politiki prema umjetni:cam ali se more i intepretirati kot feministička izjava – ča se ženam sve kani prodavati, da bi bile lipše od Meghan Markle – a ako ne dostigneš tog ideala, ča onda?

Iz Austrije je dostala Konstrakta 10 bodov za jačku “In corpore sano”, a iz Hrvatske naprimjer 12. Na kraju je uspjela na peto mjesto.

Manjinski Eurovision

Da imaju manjinski jeziki na velikoj pozornici teško, se vidi u francuskom prinosu na bretonskom jeziku – Fulenn – ki je nažalost dostao samo jako malo bodov. Ili ćemo bolje reći, da je Folk-Trance kot žanr manje kompatibilan sa širjom masom.

Liet international, manjinski pendant Eurovisiona i finale koga je petak održan u Tondernu u Danskoj, je na kraju imao usku trku, ča se tiče moguće dobitnice. Samo s jednim bodom već je dobila pjevačica Doria Ousset iz Korsike, nje jačka se je zvala Roma – još i New York Times je pisao o uspjehu Korsičke pjevačice. Drugo mjestu su položile Your Daughters, ke su Hakov:ke upoznal:e pri YEN-seminaru u Danskoj i ke su imale svoj prvi nastup na Lietu. One si mjesto dilu ex-aequo s Carolinom Rubirosom iz Galicije u Španjolskoj. Da nima samo Songcontest poseban čar, nego osebito i Liet international, je i NYT dobro zaključio ovimi rečenicami:

“How do you feel?” asked Nissen, one of the hosts, in English. Ousset replied in Corsican with a lengthy, tearful, speech. Very few people in the audience understood a word she said. But they clapped and cheered anyway.

New York Times o Liet international-naticanju
Dobitnica Liet international-naticanja

Preporuke

Bodi žirija, publike i sve skupa
Nimški članak o Liet-international-naticanju
Liet international u New York Times
Prvi NG-članak o ljetošnjem Songcontestu

Piši komentar

Your email address will not be published.