Okto-TV pred koncem?

Grad Beč kani ukinuti slobodnu televiziju.

Koncem aprila je Okto-TV, prvi i najveći nekomercijalni televizijski medij u Austriji, dostao kratku elektronsku poštu od financijskoga magistrata Grada Beča, informirajući je o drastičnom kraćenju ljetošne subvencije – naime pod egzistencijalni minimum.

Grad Beč je ukinuo subvencije

Okto-TV je utemeljen od bečanskoga općinskoga tanača (SP i Zeleni) u ljetu 2005. i je do 2019. ljeta svako ljeto dostao 1 milion eura subvencijov. Dodatno dojde jedan manji dijel pineza od fonda za nekomercijalne odašiljačeodašiljač – Sender, Funk od Rundfunk- & Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH). Namjesto povišenja subvencije, ka bi bila potribna za osiguranje 40 zaposlen:ic (17 punozaposlenih), je došlo 2020. ljeta do reduciranja na 750.000€.

U elektronskoj pošti je pisao Grad Beč, da ova bečanska Community televizija  u drugoj polovici ovoga ljeta 2022. već neće dostati podupiranja od Grada. Već nije stalo u tom kratkom mailu. Peter Hanke (SP), bečanski vijećnik financijov, je onda nekim novinam uvadio navodni uzrok toj brzoj odluki: Linearna televizijaLinearnoj televiziji stoji nasuprot streamingu i individualnomu gledanju na video- i filmplatforma. U linearnoj televiziji sv:e gledatelj:ice gledaju u istom času isti program. već nije „efektivna“ i važna, tako Hanke. Jedan dio prešporenih pinez će se investirati u community-aktivnosti na socijalni mediji u okviru Wiener Medieninitiative.

„Also mir ist es das größte Anliegen ergänzend zu den Angeboten des öffentlich-rechtlichen und der privat-kommerziellen Programmanbieter aufzutreten und da auch die Herausforderung zu suchen, wie man da Angebote formuliert und entwickelt für das Publikum, die auch wirklich gut angenommen werden, weil es sie woanders nicht gibt.”

Christian Jungwirth: poslovoditelj Okto-tv-a u študiji RTR-GmbH (vidi izvor odzdol)

Community-mediji – Čujte glase zamučenih!

Ako ne znaš, ča je Okto-TV i ča su community-mediji, onda ti se čini ovo sve jako nerelevatno. Zač NG o ovom piše? Community-mediji daju onim glas, k:e u mainstream-mediji, kot javnopravni odašiljači (ORF) ili privatni odašiljači (OE24, Plus 4,…), ne dojdu do riči. Važan fokus leži na manjina – svejedno, je li su lingvističke, seksualne ili na primjer etničke manjine. Ali ne samo to: Pristup se i omogućuje osobam, ke su tjelovno ili mentalno ograničene ili bezdomni:cam.

Prez ikakve privatne ili državne cenzure moru ove grupe većjezično tematizirati i preispitavati austrijsko društvo, postaviti apele i stupiti medjusobno u dijaloge. Poznate emisije kod Okto-TV-a su Afrika TV, Latino TV, Mulatschag, GoQUEER itd. Tehničko i profesionalna izobrazba u medijskom sektoru nisu preduvjeti za suradnju – nego interesen:tice idu u tečaje i se nauču, kako funkcionira odredjeni stroj ili na primjer medijsko pravo. Jedino za diskriminaciju nije mjesta u community-mediji. Zato sadržava ova participativna i inkluzivna televizija važne demokratske stupe.

Svaka ideja je dobrodošla. Kreativnost ovde nima granice.

Jednostavan pristup za naraštaj

Da je kod amaterskih produktov i koč najveći „kaz“zdjalavost trpaj, je jasno, ali toga i najdeš u “normalnom” medijskom svitu. Kod slobodnih radiostanic ili slobodne televizije si na početku neprofesionalna, ali cilj je svenek bolj:a nastati. Kako ćeš se drugačije naučiti ča? Veliki dijel NG-redakcije je sudjelivalo u svojem školskom času odnosno još sudjeluje kod Radio OP – nekomercijalni community-radio, ki suradjuje s gornjopuljanskom gimnazijom. Barem s moje strani morem reći, da sam producirala med drugim i jako čudne stvari. Koč su bili moji prinosi jako smišni i za smijati: Redovito smo moja družica i ja moderirale jutarnji žurnal uživo i jednoč smo se počele tako jako smijati, da nije nijedna rič mogla dojti od naših usnic van. 

Neke redakter:ice kod ORF-a, Faltera itd. su počele kod Okto-televizije izobrazbom. FOTOCREDIT: Okto-TV.

TV nije kot su socijalne medije

No ipak je ča od nas nastalo. Ja pišem članke, a ona riže super NGNJAMNJAM videoklipe – coming again soon! Radio OP mi je otvorio vrata u medijski svit. Rizanje i pripravljanje emisijov sam se onde naučila, a i radionice su mi pomogle, učvrstiti znanje u tom sektoru. Ovo iskustvo sam dostala besplatno. A tako ča je Okto-TV, samo da su ovde mogućnosti još širje, naime stoji ovde i oprema za film i televiziju na raspolaganje. Ovo iskustvo u industriji filma i televizije se ne more prispodobiti s podupiranjem na socijalni mriža. Zvana toga socijalni mediji jur samo od svoje linije ne moru biti safe-space za jur inako/drugačije isključene i tlačene grupe.

Nekim strankam je Okto sa svojim šarolikim programom jur dugo trn u oku. Radje im je investirati u privatne komercijalne medije, kade moru svoje interese laglje prodati kot to kažu medijski inzerati (inkluzivno u linearnoj televiziji) Grada Beča u višini od 24,2 milioni eura u prošlom ljetu.

Novi razgovori

Pandiljak, 9. maja, je Okto kanio pozvati na konferenciju za štampu u Wien-Favoriten, kade bi med drugim poslovoditelj Christian Jungwirth s drugimi novinar:kami kot Arminom Thurnherom od Faltera raspravljao o budućnosti kanala. Kot interno javljaju, se je Grad Beč ipak kazao pripravan za daljnje razgovore o subvencija. U dojdući četiri tajedni da kanu najti rješenje. Tako da je konferencija za štampu otpovidana – zasada.


Okto-TV je najstarji i najveći (broj suradn:ic i broj novih emisijov/tajedan) Community-TV u Austriji. Drugi su: dorf-TV sa sidišćem u Linzu i FS1 sa sidišćem u Solnogradu. Još jedna informacija: Lani je i bižao NG-koproduciran “Grenzenlos lesen” na Okto. Mi se kažemo solidarno Okto-TV-om: #oktobleibtlaut.

Slika odzgor: Okto-TV
Update o razgovori – 4. Maj, 11:22


RTR študija PDF

Piši komentar

Your email address will not be published.