vazmena jaja Elisabeth Satovich

5 fakti o Vazmi 

Ste znal:e, da Vazam dojde od “uzeti”?

Sama rič Vazam dojde od vuzem (uzeti) i označava, da se po dugom vrimenu posta u korizmi opet more uzeti meso. - Barem povida to tako narodna etimologija i staro tumačenje Franca Miklošiča.

Ste znal:e, da se u već ki hrvatski seli u 4:00 uri jutro na Vazam „išće Boga“? 

Poznata je pravica “iskanja Boga” ili “Boga djiskat”  uopće u hrvatski seli u Ugarskoj (Unda, Prisika, Židan, Plajgor, Koljnof). Ali i Frakanavi se još gaji ta stara pravica. Daji u 4:00 uri jutro se počne moliti u crikvi ili u jednoj kapeli i služi se sveta maša. Na koncu se ide u prošeciji k cimitoru, kade gori oganj “očišćenja”. 

Ste znal:e, da ne sv:e Kršćan:ke svečuju na isti datum Vazam?

Zapadna crikva (dominacija katoličanske i protestanske zajednice) se orijentira po gregorijanskom kalendaru. Istočna crikva (ortodoksne zajednice) odredi Vazmeni svetak po julijanskom kalendaru. Svi dva kalendari imaju različne metode poračunjana dan svetka. Prvi puni misec u protuliću igra onde veliku ulogu. Ljetos su Vazmi 17.04.2022. (Zapadna crikva) i 24.04.2022. (Istočna crikva). 

Ste znal:e, da imaju Druz:kinje (šiitsko-muslimanska grupa) shodišće k “Jezuševomu grobu” u Siriji?

Po druskoj predajipredaja - Überlieferung nije Jezuš umro u Jeruzalemu, nego je došao k Druz:kinjam, je postao druski kralj i je je naučio/ im predao svoju vjeru. Grob Jezuša  “tall al-masåã” (blizu as-Suwaydã) se poišće od bolesn:ic, k:e se ufaju, da ćedu na ovom svetom mjestu dostati čudovito vračenje. Dodatno dojdu hižni pari simo na molitvu, ki imaju želju za dicom. 

Ste znal:e, da se za jedno rukom krocano kokošinje jaje iz Stinjakov samo prosi med 2 do 4 eurov?

Krocanje jaj je stara, obljubljena tradicija osobito u selu Stinjaki. Fajni mustri se oštrim nožem krocaju u jaja, ča more nekoliko uri durati. Samo pojedine žene to dandanas još dobro znaju. Potražnja za tim umjetničkim djelom ipak još postoji prik granic Gradišća. U prispodobi: za slično takovo jaje se na vazmenom sajmu u Beču plaća 16,80 eurov.  

Srićan Vazam! 🙂

tekst: Elisabeth Satovich i Marica Zvonarits
slika: Elisabeth Satovich

Piši komentar

Your email address will not be published.