/

HAK išće DM-organizator:icu

Znamda najbolji job manjine?

Dost od dosadnih ljetnih jobov? Party, koncert ili sjednice – tebi lako spade organizirati bilo ča? Ti poznaš scenu? 

HAK ima posla za te! Kaniš ti biti glavna osoba, ka organizira Dan mladine? Podupiraj nas pri izboru bendov, premisli si s našim teamom design ljetošnjega festivala i dogovori detalje kooperacije sa selskim društvom! 

Tebe čeka:

 • Znamda najbolji job manjine
 • Podupiranje i iskustvo sa strani HAK-a i hakovske sekretarice
 • Pomoć pri PR-u sa strani NG-a
 • Honorar u višini od 1.000 € (stokrat bolje nego u volontarijatu tiskati internet)
 • Djelatno vrime si moreš sam:a zadiliti 

Ča moraš imati:

 • Pregled, strpljenje i šme
 • Dobro znanje hrvatskog jezika, pismeno i usmeno
 • Pozivitan pogled na stvari (a i negativan covid-test ne škodi)
 • Budžet pod kontrolom
 • Mudrost kreativnoga djela i želju dalje razviti festival
 • Na svaki način lazno na vikend od 9. do 11. septembra

Javi se do 31. marca (ili prije) kod HAK-ainfo(at)hakovci.org! Piši nam, zač uprav ti dojdeš u obzir, biti DM- organizator:ica!


Nadalje: Društva iz sel sjevernoga Gradišća (austrijska, slovačka i ugarska stran) se još moru naticati za suorganizaciju ove priredbe.

Piši komentar

Your email address will not be published.