//

Preopterećen od boja? Überfordert vom Krieg?

Zweisprachiger Kommentar.

Preopterećen? To je OK. Mi svi smo i smimo biti.
Überfordert? Das ist OK. Wir alle sind es und dürfen es sein.

Kad i generali vojske javljaju, da je preseneti napada i eskalacija situacije, onda je za svak:u od nas okay biti preopterećen. Ako nebi bio brutalan, nebi bio boj?

Kako ov konflikt viditi? Naša generacija boj ne pozna. Ča ne znači, da ga nije bilo. Mislimo na Siriju, Irak, Kosovo, Kongo ili trenutno Jemen, ki je trenutno isto bombardiran.

Ako se naši starji spomenu na početak Boja u Jugoslaviji –  je znamda razlika, da se je onde natezala politička situacija preko dekade, dok je došlo do eskalacije. Ali Ukrajina? Ukrajinski predsjednik Selenskyj je u govoru, koga je držao na ruskom, javio, kako slični su obadva narodi i apelirao na rusko stanovničtvo ne dozvoliti boja.

Нет войне!

Zač najednoč ovo sve? Ka velika motivacija za ovim stoji zvana egoizma staroga autokrata? Neki komentatori pišu, da nikad nije bio konac hladnoga boja. Ča bi i značilo, da u Rusiji po 1989. još nije vladala prava demokracija. Oligarija i autokratija, to da.  Ar se vidi, da najveći politički protivnik Vladimira Putina, Aleksej Navalny, zbog otcrtanih optužbov sidi u huzi. A demonstracije protiv boja – ili kot bi rusi skandirali NJET VOJNJE – su zapravo velika pogibel za one, ki idu na cestu u Rusiji. Razumiti ov boj kot napad na liberalni svit, napad na neku vrst idealov, to je dozvoljeno. A to nam mora pačiti.

Putina bogati prijatelji

Iako reakcija Europske unije zapravo ne more biti fizička, sankcije trefu parlamentarce, trefu Putina i ministra za Vajnske posle Lavrova. Znamda će se ov konflikt tako moć riješiti da Putina best friends i njeve mošnje trpu. Da se neki austrijanski političari boju za ekonosmku suradnju, odnosno još svenek sidu u nadzornom gremiju nekih ruskih poduzeć, je tužan znak, kamo nas je spravio politički shoppingtour Putina. To znamda samo moru nadmašiti neki talijanski političari, ki se boju prepovidanja eksporta luksurioznih talijanskih produktov na ruske elite. Ah, da! I kot zadnja točka sankcijov. Ćemo se ufat, da ne ležu svi ruski pinezi u Švicarskoj, ka bi rado imala da i u ovom boju ide dalje business as usual.

Francuska ambasada u Beču. Slika: Davor Frkat

Kako moremo dalje?

Današnji čas omogući, live preko ekrana pratiti razvitak fronte u različni socijalni mriža. Ne filtrirano, ponekad. Pred svim tiktok i instagram kažu videoklipe snimljene od ljudi u paniki ili još i od soldatov na panceri. Iskati “war in ukraine” u internetu je lako, ali ako ne kaniš te slike viditi, ne moraš. Ugasi ta handy! Ako handy opet naviješ, ti javlja, da moreš besplatno telefonirati u Ukrajinu. Barem dobar signal. Na instagramu vidim, kako mladi  ukrajinski bigunci išću pomoć i javljaju da će grupa vrijeda dojti u Beč. Nje kontaktirati ili im dalje pomoći na cilju, će biti važno u dojdući dani.

Pominaj se s drugimi. Ti ne moraš sam najti odgovore na ov boj. Meni je pomoglo, da sam u prvi ura po početku konflikta dostao pjesmice. Na ovom mjestu hvala Doroteji Zeichmann i Petru Jandrisitsu, ki su pomogli, kad drugim sfalu riči.

A kao zadnje. Pojt demonstrirati i se kazati solidarnim. Darovati ča je potribno. S pandemijom su rijetke nastale mogućnosti, dokazati svoju velikodušnost prema tudjim, budućim prijateljem.

Demonstracija u Beču, 24.2.2022. Slika: Davor Frkat

Piši komentar

Your email address will not be published.