Kulturne preporuke: Fluss, Jelinek i umjetna inteligencija

Dogodjaji u Beču, Gradišću i Dolnjoj Austriji. Coverslika: Jennifer Vass

Mjuzikl odnosno Musiktheater

Rijeka nije samo u Hrvatskoj

Der Fluss sucht sich ein neues Bett. Odnosno prevodjeno – Rijeka si išće novo korito – je jačeni teatar-esej. Kusić sadržava ono ča postoji i ča se je zgubilo u Gradišću (jezično) i ča se je novo doprimilo u Gradišće. Nova produkcija Petra Wagnera je zapravo drugi dio priče „Rijeke“/“Der Fluss“ i je imala jur premijeru na Staro ljeto u OHO-u u Borti. Prvi predvidjeni termin u Kugi se je morao odrinuti. Petak 25. februara i nedilju 27. februara teče Rijeka kroz Kugu u Velikom Borištofu. Na pozornici su zastupan:e brojn:e akter:ice manjin.

Muzika i ansambl pri “der Fluss sucht sich ein neues Bett”. Slika: Jennifer Vass.
Ljubav protiv boja

Miss Saigon u Raimund-teatru. Ljubav u bezmislenom boju se čini kot hitna pomoć za dušu. Ali srića je samo od kratkoga vijeka. Miss Saigon je mjuzikl, ki se sastoji od čuda drame i žalosti – srićne scene su rijetke sve do konca. Kusić se pretežno jači – iako se jači po nimšku, nije svenek dobro razumiti tekst. Koč se dogadja, da se u sljedećoj sceni onda već ne putiš, kad je u jačka cijeli sadržaj zamotan.

Dodatno nudu čitanje engleskih prijevodov na ekranu uz pozornicu. Predstave teču do junija u Raimund-kazališću.

Igrokaz

AI i mi

Umjetna inteligencija i mi, ta tema ne samo bavi autoricu Raphaelu Edelbauer s nje romanom “DAVE”. Miro Gavran si je jur 2012. premislio, kako spraviti Artificial Intelligence u lutku. Do 5. marca kaže Theatercenterforum u 9. kotaru u Beču prevodjen kusić “Die Puppe”. NG ga još nije vidio, evo termini i daljnje informacije.

Fašinjak s kašperlom u internetu

Kazališno društvo Dugava iz Pinkovca će ljetos prirediti fašinjsku online-zabavu za dicu. Naime ćedu prenašati 27. februara u 14:30 Zoom-sastanak, komu dica neka nazoču u kistimi – uz skupno tancanje i šale, će se predstaviti i nova lutkarska igra, ku je napisao Julian Himmelbauer. Dvojezčan skeč se zove “Kašperl i internet”; nakon sastanka će kot i brojni drugi videoklipi biti dostupljiv na Youtube-kanalu Dugave. Na njem društvo i objavlja četire skeče Ane Šoretić iz 2007. ljeta.

Tip: Ki kani na fašinjsku nedilju groflin i poharaj, neka dojde med 10 i 14 uri kulturnomu stanu u Pinkovcu. Zoom-link za dičji fašinjak: https://us05web.zoom.us/j/3146544120?pwd=ejN1NlBlZFZTUmxXckxRTU5seVBVUT09

Handke čeka na bus

Pojti u igrokaz je trenutno sigurnije nek voziti se metroom. Ako izdržiš jednu od dvih Castorf-inscenacijov, smiš rado pojti. Zdenek Adamec je Handke-tekst plus to, ča je režiser još dodao, i dura oko 4 ure. Dio NG-podcast-redakcije si je to dao, i na kraju se na ništ ne spomenemo zvana da u Humpolcu (Češka) nikad ne dojde autobus.

Zbog korone je ispao aktualni termin igrokaza u Burgteatru.

Svinjarija

Kusić odnosno tekst drug:e austrijansk:e nobel-dobitni:ce, Elfriede Jelinek, u Akademieteatru Lärm. Blindes Sehen. Blinde sehen! je isto Frank Castorf inscenirao. Zanimljivo je, da Jelinek persiflira sve antivaxxlere i one ljubitelje teorijov zavjere. Ada vrlo aktualan kusić, ali Jelinek-tekst isto nije za svak:u. Bonus-punkt za igrokaz, jer dojde jednoč tokom tri i pol uri mala svinja na pozornicu. Ne šalimo se.

Dio pozornice u Lärm. Blindes Sehen. Blinde sehen. u Akademieteatru.
Nebeski svod?

A zadnje i s tim prva preporuka ovog žanra! Das Himmelszelt je super kusić i igra u 18. stoljeću. U njem ide za ženu, ka je – kot ona tvrdi – noseća. Problem: Predbacuje joj se umorstvo mlade divojke. Ako je noseća, ćedu ju samo deložirati; ako nije noseća, ćedu ju ubisiti. Veliki plus igrokaza: Pretežno ženski ansambl! Muži ništ nimaju za reći. Jer žene moraju ocijeniti, je li očekuje glavna uloga, igra ju Marie-Luise Stockinger, stvarno bebu.

Postoji i mogućnost, čitati originalne engleske podnaslove na handyju.

Umjetnost

Islandski stolac

Za mali izlet preporuči NG vožnju S2-om u Wolkersdorf. U kaštelu je prikazana izložba Franza Wibmera sa študent:icami Akademije likovne umjetnosti. Prem se vidi, da ass-prof. Wibmer zadnjih 40 ljet cirka isto djela, su objekti nekih študent:ic zapravo fascinantni. Islandski umjetnik Hallgrimur Arnason se je premjestio u prošli ljeti od industrijskog dizajna na likovnu umjetnost. Dva njegovi stolci su izloženi u Wolkersdorfu – na njim siditi, ne bi preporučili. Arnasonove velike apstraktne slike su za me bili highlight izleta. Uopće ako se zna, da je 33-ljetni stopr počeo moljati za vrime korone i da je prevodio jednu titulu iz islandskoga na nimški otprilike ovako: Widerspruchswelpchen voller Selbstzweifel oder eigentlich wurst. Se ki ufate to prevoditi na gh?

Izložba u Forum Schloss Wolkersdorf je otvorena Subotu, nedilju i na svetke od 14 do 18 uri. Ulaz je besplatan.

Grenzland došao domom

Grenzland im Fokus (NG je nedavno istraživao) će biti od petka 25. februara za viditi u Željeznu u Zemaljskoj galeriji. Prva štacija izložbe je bila Bečanski Westlicht. Neke vrhovne fotografije te čekaju u putujućoj izložbi u Željeznu/Kismarton/Eisenstadt. Ako si fancy, moreš pojti na otvaranje ov četvrtak, 24. februara od 19:00.

Bonus: Študenti:ce do starosti od 26 ljet, smu besplatno nutar. Ali i odrasli samo plaćaju 5 eurov. Po 25. februaru je izložba dnevno otvorena zvana pandiljkom.

Foto: David Schermann, Serie "about home". Grenzland im Fokus
David Schermann iz serije: About home. Za viditi u Grenzland im Fokus

Film

Nehavajanska pizza

Licorice pizza: Nekako ljubavna priča, ali isto kot ju samo moremo doživiti u kinu. 15-ljetni Gary Valentine se zaljubi u Alanu Kane, ka je puuuuno starja nek je on. Cijeli film se vrti oko njevih smišnih avanturov, a radnja i scene kumaj pauziraju nego stalno se ča dogadja. Na početku misliš, da je indie-film, ali tokom priče je inako pol Hollywooda (Sean Penn, Bradley Cooper) za viditi u njem. Još i Tom Waits ima ulogu. Kot protagonisti debitiraju veljek dva mladi glumci na izvanrednom nivou, Cooper Hoffman i Alana Haim. Alana Haim je zapravo muzičarka, a i cijeli nje bend – druge dvi HAIM-sestre Este i Danielle kot i nje roditelji – igraju u Licorice pizza. Režiser filma, Paul Thomas Anderson, je upoznao sestre, kad je snimio različne videoklipe za njevu muziku.


Recenzije: Konstantin Vlasich, Marica Zvonarits


Piši komentar

Your email address will not be published.