/

Čekanje na ORF-player i želje nove peljačice Schneeweis

Djelatni dan nove peljačice Hrvatske redakcije, Anke Schneeweis, završio ov put tim, da po hrvatskom žurnalu u radiju snimku emisije još objavi u internetu. Potom je još čekao telefonski razgovor o budućnosti ORF-formatov, ki je trajao duglje od ure. Slijedi izvještaj, u kom ide za nove suradn:ice, nove formate i suradnju s drugimi redakcijami.

Status quo

Kad je 8. oktobra 2021. bila raspisana pozicija za peljač:icu Hrvatske redakcije, je bila situacija jur dosta nategnuta. Jer causa, kako će se po umirovljenjuumirovljenje-Pensionierung Freda Hergovicha dalje peljati Redakcija za narodne grupe u ORF-u, je bavila zemaljski študio onda jur skoro ljeto dan dugo. Pokidob se je i javno raspravljalo o tom, to nije bila najugodnija diskusija. Anka Schneeweis je bila jed:na od trih, k:a se je naticala za posao. Schneeweis je nastala peljačica takozvane samostalne Hrvatske redakcije, Dorottya Kelemen pelja Redakciju za narodne grupe. U medjuvrimenu se na van situacija čini uhodana. Ča to konkretno znači?

Kelemen, rodjena Ugrica, je odgovorna za koordinaciju svih narodnih grup – to znači za redakcije Romov, Ugrov, Čehov, Slovakov i Hrvatoviznimka su Koruški Slovenci i Južni Tirol. Ona zastupa i sve te redakcije pri redoviti sjednica svih odiljenj u Željeznu i more na primjer tako ponuditi TV-emisiji Burgenland heute manjinske prinose. Sadržajno i tematski Kelemen u Hrvatskoj redakciji ali zapravo nima čuda za reći. To je i teško, pokidob ona ne govori hrvatski. Hrvatsk:e žurnalist:ice su od svih emisijov narodnih grup odgovorne za znatno najveći output – otprilike tri frtalji emitiranoga časa svih manjin je po hrvatsku.

Vrijeda bi mogao Kelemen i čekati dodatni zadatak. ORF je dao producirati na potribovanje Savjeta publikeSavjet publike – ORF-Publikumsrat pilotnu emisiju za kanal ORF3. U njoj kanu skupljati pred svim kulturne prinose svih manjin. Budućnost emisije odvisi od odluke generalnog direktora Rolanda Weißmanna.

Dorottya Kelemen pelja ORF-redakciju za narodne grupe. Slika: ORF

Ki personal imaju i ki fali

Da se vrnemo u hrvatski svit, u Hrvatsku redakciju, kade trenutno djela devet žurnalistic, to bi bilo preračunano osam osobov na puno vrimesozusagen Vollzeitäquivalente. Za prispodobu, NG ima malo već od jedne “Vollzeitäquivalente”, iako trim:e stalno djelamo. Od onih ORF-zaposlenih su sve 9 ženske žurnalistice. Moderatora Marina Berlakovicha “posudi” odiljenje za zabav/Fläche za pojedine emisije.

Zaposlen personal Hrvatske redakcije. Izvor ORF, Grafika NG

Prije je bilo 11 zaposlenih, s umirovljenjem Freda Hergovicha i Jurice Csenara ostaje devet. Poziciju Hergovicha je naslijedila Kelemen, ali s njom kraj spade jedna uredni:ca, ka bi jezično i sadržajno doprinesla Hrvatskoj redakciji. Cinično bi se moglo opisati, to je cijena imati “samostalnu redakciju”. Ipak, jedna daljnja pozicija ostaje otvorena. Polag visti prema van, trenutno išću slobodne suradn:ice. Ča ali ne znači, da se ta pozicija neće u budućnosti raspisati. Ili u riči Schneeweis´: “Ti pravaš koga, ki se zanima!”

Ča se tiče trenutnih slobodnih suradni:c, ih je ORF i jur u prošlom ljetu iskao. S rezultatom, da koč-toč produciraju Claudia Fellinger, Arthur Rupp i Lidija Novak prinose za hrvatske emisije. Jedini, ki stalno slobodno suradjuje, a to jur ljeta dugo, je učitelj i muzičar Nikola Zeichmann, čija glavna zadaća je moderacija mladinske emisije Živo srebro na petak u radiju. Njegov “Nikola Zeichmann veli seavas” na kraju emisije, ima polako legendarni štatus.

Broj stalnih slobodnih suradn:ic, kot ih je bilo prije, je definitivno smanjen. “Neke smo zgubili na putu”, veli Anka Schneeweis, “a ako nikad ili jako rijetko djelaš, nisi uvježban”. U momentanoj situaciji tražnje, se je isto ispostavilo, da čuda kandidat:ic kani djelati samo uz put, na primjer uz študij, ili im novinarstvo nije eksplicitni cilj u karijeri.

Anka Schneeweis pelja Hrvatsku redakciju ORF-a. Slika: ORF

Social-media i zaufanje u ORF-player

Ipak za one, ki se naticaju, znači, da se naticaju za djelatno mjesto, ko u dojdući miseci čeka promjene. Od novih suradni:c si želju “kreativnost u novi mediji”. Mogućnost da ćedu hrvatski ORF-sadržaji konačno zajti na Instagram? Da dostignu mladju publiku, ka je sve već naučna streamanje muzike i podcastov, djela najveće medijsko poduzeće Austrije na “ORF-playeru”. Očekivanja su visoka, ne samo ča se tiče Hrvatske redakcije, nego cijela zemlja čeka na njega. Standard je objavio neki video toga playera, ali to je bilo još za vrime Wrabetza.

Zasada ima na primjer Oe1 ekstra app, Radio Burgenland ima samo web-playera, ki kod emisijov narodnih grup ne razlikuje med moderacijom, prinosi i jačkami. Malus za sve, ki kanu igrati prinose on demand ili na primjer nimaju volje slušati muzički izbor odredjene emisije. No offense, ali vi znate, ča mislim.

“Ja bi rado imala podcast-kanal”, javlja Schneeweis prema NG-u. Djelomično su intervjui na webstranici duži nek su u visti on air, ali to je nek ka-ta minuta. Na tom, da bi se objavili duži razgovori kot je na primjer ima FM4 u različni podcasti, se more djelati. A ča se tiče moguće suradnje s drugimi medijskimi podcasti manjine, si drži Schneeweis otprto: “Ko je sadržaja, ćemo si najti lonac, kamo ćemo ga.” Novi podcast Hrvatskoga centra još nije poslušala.

Odvisno od pandemije je, kako ide dalje s zapravo praznom redakcijom u Željeznu. Neke uredni:ce za televizijske prinose ne tribaju već dojti u Željezno. Svi radio-prinosi se napravljaju iz home-officea. Najduže je tribalo za snimanje dičjega formata Plava raca. Prije je to bilo moguće samo na jednom kompjuteru u redakciji, ki je imao plugin kim moru uredni:ce izobličitiizobličiti-verzerren glas, da zvuči kot race.

Tajna: Plava raca nije raca. Slika: Kerin Gegde.

Suradnja s nimškimi emisijami

Da u zadnjem vrimenu bolje funkcionira suradnja s nimškimi redakcijami, je med drugim dostignuće Dorottye Kelemen, pokidob je ona djelala u aktualnoj službi. Dosidob je falila nutrašnja komunikacija, na primjer ako se vozi nimški urednik na izvještaj u hrvatsko selo. Na inicijativu Anke Schneeweis sada imaju pregled o dispoziciji kamera-teamov i vidu, ki kamo otputuje. U ranoj prošlosti je ovako izvještaj Hrvatske redakcije i zašao na plavu stran ORF-a, naime kad je išlo za vrane u Vulkaprodrštofu. “To su svi kanili imati”, opisuje Schneeweis prinos Angelike Mariel. Slično poboljšanje komunikacije je i za čuti kod Mahlzeit, kade odgovorni informiraju redakciju, ako će dojti gost, ki zna manjinski jezik.

Intervju partneri i psihologija hrvatskoga intervjua

Manjinski jezik je tema za sebe. Zato evo dužji citat Anke Schneeweis, kade opisuje, zač je u redakciji teško, ča se tiče intervju-partnerov:

“Ti si moraš jednoč premisliti, imam koga? Pak okolo toga i temu najti. Ljudem se klanjati, nu nam barem dvi rečenice reći. Ti moraš posredovati, da ćeš im pomoći, da je nećeš uvrijediti pred kamerom. Ti moraš biti psiholog. Ko ti krivo postupaš, pak je spolom ispravljaš, ti već neću ništ kaniti reći. Ako ča ne znaju, da im tako pomoreš, da nisu uvrijedjeni. Da nij peinlich za nas, i za nje ne. To nimški kolegi ne vidu! To je razlog, zač kod nas duglje dura: Ti ne moreš na uru kamo skočiti, pak imaš onda sve gotovo va kastli. Mi kanimo najti i nove obraze! A koč si zahvalan svakomu, ki se smiluje. A ako ti ki odbije, nikad ne peršonski zeti!”

Vruće teme

Ča se tiče vrućih temov, se je polag Schneeweis ORF poufao je pobadnuti: “Sa crikvom smo imali velike probleme dost dugo, jer smo izjveštavali, kako se polag žurnalističkih i ORF-principov mora izvještavati. Ako se u kom selu demonstrira, se to ne more ignorirati.” Biškupija da je na to prekinula suradnju, dok se nije zemaljski direktor i bivši peljač redakcije s biškupom raspominao. A kad je išlo za izvještavanje o dogodjaji unutar ORF-a, su izvještavali “s nekom distancom” kot veli Schneeweis.

DDH-emisija i dupli prinos

Kad je NG peljao intervju, je bila aktualna DDH-emisija od 23.1. s lipim izborom temov. Čulo se je za rudarenje kriptovalutovMining von Kryptowährungen, prikazan je Turbokrowodn-muzik-video, pak za viditi je, kako iz slanutkaslanutak-Kichererbse načiniti Mousse au chocolat. Da je prinos o kriptovaluti dvakrat u streamu za viditi, Schneeweis ne preveć bludi – tote je Tvthek ča “zmiksao”, poslat će im mail. A ča ju onda stvarno zna jadati? “Jadati se znam, ko čujem, da ljudi u politički funkcija, ki znaju govoriti hrvatski, nam ništ ne kanu reći.”


Izvještaj: Konstantin Vlasich
Suradnja: Elisabeth Satovich

1 Comment

  1. Ja si željim, da u 12.30 uri, neka budu tri zanimljive visti. A ne da gdo govori međutimi tri visti. To isto valja u hrvatskom žurnalu navečer neko govori do 3,5 minut. Si mislim prestan is jecanjem. Visti is cijeloga svita i vrime tako dogo govoru o vrimenu, da su zaman proslo 10 min. Časak radosti se mora podužiti, ja mislim da su 100 % slušateljice i slušatelji.

Piši komentar

Your email address will not be published.