Hrana

Uvod u novu NG-rubriku

Naša hrana nas bavi

Hraniti se zdravo a istovrimeno „zdrava hrana za klimu“, je mnogim ljudem važno. Hrana je nastala i veliki produkcijski sektor u industriji. To znači, da se je premjestila produkcija najvećega dijela jilišev iz naše štale, veže ili naših vrtov u poduzeća i firme. Svejedno ča kuhaš – svenek pravaš ča iz lodne. Kako se onde odlučiš? Nač gledaš i ča ti je važno? Ča briga on:e, k:e se skrbu za našu hranu?  

Znaš kako funkcionira industrija hrane?

SirovinaRohmaterial dojde od seljak:inj. Već k:e prodaju svoje produkte direktno konzument:icam. Najveći dijel se prodaje u skladišćaskladišće-Lager. Žito ide dalje na maline. A sve ča se još kani dalje predjelati ide u industriju. 

Kad je produkt gotov, dojde na supermarkete. A supermarketi to zapokaju i podilu na svoje lokacije. Konzument:ica se odluči odvisno od potriboće ili cijene za jiliše. U idealnom slučaju se popravljajupopravljati-verbrauchen oni jiliši i tijelo more predjelati one produkte. Ča nije snošljivosnošljivo-verträglich ili ča človik ne more konzumirati, se kot otpatke hita u smetlje. Jako važan je zato odvoz smetlja i daljnji koraki u industriji za smetlje. Nažalost se i čuda jilišev, ki bi se još mogli jisti, hitaju kraj.

(N)ova rubrika

Od simena do probave kruha ili (nažalost) do kante za smetlje: Hrana će se baviti hranom iz različnih perspektivov, jer je tema za seljak:inje, poduzeća, znastven:ice, odvoz smetlja, još i burze i naravno konzument:ice. Ka perspektiva bi tebe najveć zanimala? Ku temu, ke ljude ili ka poduzeća si moramo na svaki način pogledati? Tako ćedu biti formati člankov u ovoj rubriki šaroliki, a sadržaji informativni, koč zabavni, i koč kritični. I ufamo se, da nisu za kantu!


Piši komentar

Your email address will not be published.