/

Recenzija: Krowodnrock in concert

Message za budućnost.

Ova svetačnost prilikom 100-ljetnoga jubileja postojanja Gradišća se je proslavila muzički ili konkretnim mužičkim stilom Gradišćanskih Hrvat:ic, KROWODNROCK-om. Prezentirao se je CD, u kom se šarolikost muzike od i za Gradišćansk:e Hrvat:ice zrcali. Ta repertoar stilov se raširi od rocka, popa, jazza, bluesa do tamburice i interpretacijov narodnih jačak.

Je to sve onda još Krowodnrock? Morebit ne u običnom smislu rocka. Ali mislim da hasnuju tu rič, ka je muzičku scenu jako kovala u zadnji ljeti i ka stoji za vitalizaciju, mladinu i razvitak. 

Govori i partijsko zastupničtvo

HKD je s HKDC-om, uz KUGU i druge, ki su ov projekt i koncert podupirali, bio glavni organizator. Ali pred koncertom je bilo pet govorov – ča sigurno nije bilo svim poznato. S govorač:icami se je na svaki način kanilo naglasiti aspekt prikgraničnosti i razdiljenja narodne grupe u tri države pred 100 ljeti.

Govoril:e su zastupni:ce gradišćanskohrvatskih kulturnih društav u Gradišću, Beču, Slovačkoj i u Ugarskoj. Susanne Raab, ministrica za žene, obitelj, mladinu i integraciju (a onde i narodne grupe) je isto pridonesla govor, ali fokusirala je samo na Gradišće. Peti govorač, ki je bio pozvan, je bio Niki Berlakovich, poslanik narodne stranke i onde govorač za narodne grupe. Govorač:ice drugih strankov nisu došl:e do riči, ča se da kritizirati. Pred svim kad je inako jur duglje duralo dosle je počeo koncert (pol ure), bi se bilo moglo uglavnom izostaviti stranke.

Message koncerta

Svaka osoba, ka je ov koncert online vidila, se je gvišno na jednu stran plakala, jer nije mogla biti uživo na koncertu i nije mogla tancati pred pozornicom. Na drugu stran ima ov online format svoj poseban čar.

Autentičan uvid u bende je dalo, da su muzičke grupe sidile pred performanceom komotno na sofi u sobi za probe u pivnici KUGE i povidale o sebi. Isto su ti neriženi portreti bandov nekako simpatični. Neki bi se sigurno mogli probiti kot kabaret. S osmihom na licu si onda sprohodi:la bend na pozornicu. Tu energiju i veselje za muziku su grupe stvarno mogli prenositi prik ekranov u dnevne sobe.

Kod Paxov biži šme. Slika: Marco Blascetta

Ča se je svenek kod portretov tematiziralo, su bili narašćaj i budućnost. Ta tema se je natezala do konca zadnje jačke, ka je bila finale ove produkcije. Posebno je bilo, da su bendi skupa igrali i jačili. Koncept videa spomene na „We are the world“ – ali kot „Novo sutra“. Aranžirano od Filipa Tyrana se čuju glasi od KROWODNROCK ALL STARS i čuje se apel, gledati za gradišćanskohrvatskim jezikom. A budućnost jezika je odvisna od odlukov, ke stvorimo denas.

Pozadina produkcije

Za profesionalnim konceptom koncerta su stala nam jur poznata lica muzičke scene Tome Jankovič i Marco Blascetta, ki u istoj dobi koordinira projekt Krowodnrock Records. To je label, ki digitalizira i skuplja jačke bandov gradišćanskohrvatske scene (intervju link) i je postavi na multimedia platforme. U ovom CD-u skupljali su stare i nove jačke bandov kot i neke cover-verzije. Projekt je i revitalizirao neke grupe, ke dugi čas nisu bile aktivne i je peljao do toga, da one grupe pišu nove jačke ili da raspokaju jačke, ke su ostale u ladici.

To ča ov koncert i sigurno ov CD pokaže je, da narodnoj grupi ne sliši samo jedan (muzički) smjer ili jedna orijentacija i da se ne sv:e giblju po jednoj liniji, nego da smo svi drugačij:e i jedinstven:e. Ča ali ove sve sastave poveže, je poseban instrumenat: vlašći glas, ki se čuje na hrvatskom jeziku. A ta glas je raširen prik granic i različnih držav.

Slika na početku: Marco Blascetta


Svetačnost i koncert se moru pogledati na Youtubeu!

Mi smo 100. KROWODNROCK IN CONCERT na Youtubeu.

1 Comment

  1. Što je isto bilo za viditi: manjkanje žen u Krowodnrock-sceni. Ne znam kako bi se to dalo najbolje objasniti. Morebit prašno “jerbinstvo” tradicionalnih spolnih ulogov? Danas se kaže da žene uložu najveći trud što se tiče aktivizma u gradišćanskohrvatskoj sceni (a to dobrovoljno, reprezentiraju najvećim putem muži – žene su čuda krat u pozadini). Morebit će se to u budućnosti i zrcaliti u muzičkoj sceni, ufam se.

    Druga točka, ka mi je pala u oči: Fokus scene – sridnje Gradišće odnosno bendi ili sastavi iz kruga KUGE. To neka ne bude kritika nego znak, ta bi takov kulturni prostor kot je KUGA bio potriban u drugi regija Gradišća. Dojduće generacije bi nam bile zahvalne.

Piši komentar

Your email address will not be published.