Happy new year?

Želje na kraju ljeta.

Opet smo na kraju ljeta. Opet smo svega doživili, izdržali, ili bolje rečeno, morali podnositi. Ali na kraju svakoga kraja je opet početak. U tom smislu vam željim: Srićno novo ljeto, u kom se morete veseliti na bolje čase, u kom ne izgubite ufanje u svejedno ki posao. Željim vam zdravlja, snage i puno energije, da idete svoj put i ne pozabite na te tajne sanje. Da si odlaznite za sve to, ča vam godi. Da nam 2022. donese sriće, sniga, a još već sunca. Da rič lockdown već nećemo tribati. Da nam korona vrijeda bude dala mira, a pred svim vlada bude manje živac stala. Da se ne damo pobluditi i ne budemo ćutili kot u čemernom filmu. Da morete najti to, ča vas najveć razveseli. Željim vam mirne, okripljene božićne svetke. Da broj darov pod drivom ne bude najvažnije. Da ste zahvalni i za te polamljene ili požgane kekse. Da budete uživali uz vaše najdraže, pak se s njimi dobro u novo ljeto pofuznete.

PS: Ali ne potpiknuti!


BLAŽEN BOŽIĆ I SRIĆNO NOVO LJETO 2022.

u ime redakcije

Piši komentar

Your email address will not be published.