//

Savjet pred reformom? Reform im Volksgruppenbeirat?

NG-serija: postavljanje Savjeta i moguće reforme.

U novembru je tako daleko. Nominirati i postaviti će se nanovič Savjet za dojduća četira ljeta. Dobar uzrok ada, da se NG opet bavi temom „Savjet“ – ov put sa serijom člankov. NG je pitao najvažnije političke akter:ice, ča bi na Savjetu preminil:e.

Stojimo pred reformom Savjeta? 

U Zakonu o narodni grupaZakon o narodni grupa – Volksgruppengesetz je napisano, kako neka izgleda na primjer konstelacija i koliko mjest je koj kuriji zadiljeno. Zakoni se ali i moru obnoviti i reformirati. 

Peti izvještaj(točnije: Sporazum za osiguranje nacionalnih manjin – Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten) Republike Austrije prema Vijeću EuropeVijeću Europe – Europarat je publiciran u septembru i u njem pišu o mogućoj reformi Savjetov za narodne grupe. Vijeće Europe je jur 2017. ljeta upozorio Austriju, da triba reforme. Tako je i zašlo u program u ovi dani vrlo potresane tirkizno-zelene vlade.  Narodna stranka i Zeleni su u skupnom programu izjavili, da kanu pomoću djelatne grupe modernizirati zastupničtvo narodnih grup. A kako daleko su došli?

Niki Berlakovich od Narodne stranke je Novomu glasu razložio, da se još djela na realizaciji i na mogučoj  konstelaciji ove djelatne grupe. Zato su i otprti koraki modernizacije, tako Berlakovich. 

Olga Voglauer od Zelenih i onde govoračica za narodne grupe u Nacionalnom vijeću nam je pisala, da i ona vidi potriboću reforme savjetov, i upozori na Vijeće Europe. Depolitizacijadepolitizacija-Entpolitisierung, objektivnost i profesionalizacija bi se mogla dostignuti pomoću stvorenja samoupravesamouprava – Selbstverwaltung narodnih grup, predloži Voglauer. To bi mogao biti na primjer jedan korak u modernizaciji zastupničtva. Ali na friško se to gvišno neće uspiti. O mogućoj depolitizaciji ide u drugom dijelu serije.

Cijeli predlog za promjenu Olge Voglauer morete ovde najti:

Još jedan gremiji uz Savjet?

Niki Berlakovich, ki je isto govorač narodne grupe svoje stranke, misli, da bi bilo ča dodatnoga potribno uz Savjet za narodne grupe. Predvidjeno je utemeljiti “dialogforum” u parlamentu, oznanio je Berlakovich. Savjeti zastupaju interese manjin i tanaču vladu. Ta “dialogforum” bi bio zastupnički gremiji u parlamentu, ki neka bude široko postavljen i kade bi sve narodne grupe bile s najvažnijimi “stakeholderi” zastupane, informira političar. Berlakovich ali i javlja, da još nije jasno, ki neka ti “stakeholderi” budu: “Važno je, da se ta koncept točno pripravi.” Svakako kani on u dojdući miseci o tom točnije raspravljati s predsjednikom parlamenta, Wolfgangom Sobotkom, je rekao Berlakovich. 


U drugom članku serije te čeka proces nominacije savjetn:ic s izjavami Martina Ivancsicsa i Željka Odobašića.

Ilustracija: Sebastian Wiesinger
Izvještaj: Marica Zvonarits

Suradnja: Konstantin Vlasich

1 Comment

Piši komentar

Your email address will not be published.