/

DM je putovao

Komentar o vikendu u Mjenovu, Stinjaki i Štikapronu. Ein Kommentar zum dreigeteilten Wochenende.

DM je putovao, a s njim i mi! Flojsasti smo tuncali u Stinjaki, ne pozabili na Mjenovo, a uopće po prvi put bili na fešti u Štikapronu!

Ovu i sve druge slike članka je slikala Zorica Toth

Politička dimenzija

Ne smi se zanemariti političku dimenziju priredbe, ka je bila shranjena u mnogi točka festivala. Jeli je to sada predsjednica zemaljskoga sabora, Verena Dunst od SP-a i onde jedna od najiskušenijih političarkov, ka je u Stinjaki rekla, da je ponosna na Hrvate. Nje je konzekventno imenovala “Gruppe”, ne “Minderheit”, ne “Volksgruppe” – ki su naprimjer imali veliki zaslužak zgraditi Beč. Dunst je i prosila “grupu”, da prosim starji dalje daju jezik na mlade. Na ovom mjestu moram nastaviti s Zemaljskom govoračicom Zelenih, Reginom Petrik, ka ćuti, kot je rekla u Mjenovu, da ima deficit pokidob ne zna hrvatski, i ta statement je vridan publikacije. Jundre Grandits je kot VP-načelnik Stinjakov srdačno primio priredbu, ipak mi je žao, da mi na vikend nije u oko spao ki-ta drugi politički akter VP-a –Veliko-Borištofski ex-načelnik Stefan “Slupi” Roszenich ne broji, svi drugi su se dali oprostiti.

HAKovski predsjednik Alex Wukovits je u Mjenovu, Stinjaki i Štikapronu opozorio, da se manjine ne vidu kot ukrasukras -Zierde – ča je imalo i diblji značaj u Stinjaki, kade je 100 tamburaš:ic igralo jačke prilikom jubileja. Branko Kornfeind je na tu izjavu počeo božati. Diskusija o folkloru u Stinjaki je kazala, da se i o tom da tako diskutirati, da bude politički, jer išlo je i o jezičnoj dimenziji i jeli su tamburaški ansambli odgovorni za jezično znanje. Jedino, da je znamda interes na diskusiji veći, ka ima potencijal dojti do kontroveznoga rezultata.

Kameralinsensuppe

Uopće kod onih manjih točak priredbe ti je koč tako išlo, da ovo nije samo Dan mladine nego i Dan kamere. Naprimjer kod Stinjačke diskusije, kad je naš live-stream-chefe Phillip Hauck-Tyran imao montirano 3 kamere (pak još jednu četvrtu, ku su neznajući monitrali na gnjazdu pčelov, auč!). ORF-Gradišće je imao svoj kamera team sobom, RAI iz Južnoga Tirola je bio na posjet s kamerom, Zorica Toth je fotografirala DM za HAK i NG, Stinjačko Kolo je imalo fotoaparat, NG je imao i video-kameru, HN su imale fotoaparat, pak onda još svaki, ki je brzo snimio handyom spominak – ča me pelja konkluziju, da ovo mora bit DM s najvišom dokumentacijom ikad. Znamda bi mogli rekonstruirati cijeli dogodjaj na ekrani. Bi mogli. Ne moramo.

ORF-team s urednicom Sarom Karall. Slika: Zorica Toth/HAK

Prirodni ambijente nije FKK

Poznato je, da imaju Mjenovci jedan od najlipših ambijentov za outdoor-feštu. Prednost ako na kraju ljetaljeto – Sommer organiziraš feštu, komarov nij. Ali i mrzlina vrijeda nakon je sunce zašlo te počne gristi. Vidili smo čuda ljudi s onimi jakni, od kih ima svaki pet doma; a ke moreš samo nositi u prelaznom vrimenu, tako pet dan ukupno svako ljeto. Ibergangsjacke. Tu rič sam iskao. Samo najhrabriji su na koncu bili samo u DM-majici unterwegs, a posebni idiot je kazao našemu personalu na kasi i dio svoje golotegolota-Nacktheit. Virštli na štandli jilišev su bili veći. Sljedeći DM ćemo se skrbiti za FKK-zonu na fešti, obećano.

G-G-G-G-G

Imaš G za me? To ča gluši kot skript iz Breaking bada, smo pitali u različni šihti cijeli večer dugo i kontrolirali jedan od tih G-ov. More se ustanoviti, da je publika bila pripravna nam sve kazati (ne misliti na ekshibicionista), većina je cipljena bila, a i test s QR-codi vrlo dobro funkcionira. Ki kani sam pokusiti, neka si skine iz app storea aplikaciju “Greencheck”. Ufamo se, da nas nijedan nij vkanio s fake-testom. Gangster-faktor se meni čini veći u Breaking bad neg na Danu mladine.

DM-feeling

Zvažati se gori i doli i gori i doli…onde je malo teško pasti u festival-feeling. Ali ki misli, da će tomu lako dojti ljetos, ta gvišno nije točno čitao program. Bili smo svojom riticom na svakom kiritofu, a to ne filozofično mišljeno nego doslovno. Ja bi se ipak ufao reć, da je ovo maksimum, ča moreš učiniti u 2021., kade naokolo opet infekcije narastu, a ipak imaš festival, ki traje već od jedne večeri – Nova Rock encore, ki je bio naša konkurencija subotu, je trajao samo jedan večer.

Potpuno drugačije iskustvo je bilo, imati svaki dan u svakom selu druge seoske kontakte, ki s tobom organiziraju priredbu. Mogli bi i reći, da smo na jednom vikendu doživili Dan mladine koga bi drugačije doživili u tri ljeti!

Granice: artwork in progress, ovo još na prvom večeru. Slika: Zorica Toth/HAK

HAK je i cijeli vikend sabirao na kartonu, ča značu “granice” za goste. Na njem smo našli reakcije kot “Fileški Zollhaus”, “ su za niš” ili “moramo respektirati”. U tom smislu ću markirati kraj članka granicom, evo


PS: Pokidob opisati muziku nima toliko smisla, bi vam preporučio, da čekate na DM-aftermovie. Tote će onda biti za čut! Sve slike ćemo konzekventno objaviti, prvi i aktualizirani dio iz Mjenova je ovde

Piši komentar

Your email address will not be published.