/

Koliko su manjine Gradišću vridne. Wie viel dem Burgenland seine Volksgruppen wert sind.

Komentar Doskozila odgovoru. Kommentar zu Doskozils Beantwortung.

Koliko subvencije zemlja isplaća za projekte narodnih grup? Was zahlt das Land für Projekte seiner Volksgruppen?

Manje od peanuts

Srijedu je odgovorio zemaljski poglavar Hans-Peter Doskozil na pitanja zelene stranke. Naime je išlo za to, koliko subvencije zemlja isplaća za projekte narodnih grup. Za 2020. ljeto Doskozil još nije mogao prezentirati broje, ali u ljetu 2019. da je to bilo samo od zemlje 178 tisuć Eurov. Ne znam, kako to u vaši uši gluši, ali u moji to ne gluši kot strašno visoka svota. Ako se prispodabljaju sa stroški cijeloga kulturreferata, 24 milioni eurov, ča su onda 178.000? Peanuts, ili još manji orihi. Pinienkerndl.

Doskozil isto opominja broj od 660.000 Eurov za manjinske projekte, ali od toga najveći dio plaćaju općine, a ne sama zemlja Gradišće. Ada ostaju kot sam rekao 178.000€ za 2019. Ljeto. Detaljirano, koliko na koga ide, Doskozil zelenim isto nije mogao odgovoriti. Ako si kaniš sam zračunati te broje se splati pogledati u takozvani Kulturbericht zemlje Gradišće, kade je  referat za kulturu objasnio, koliko je van dao u odredjenom ljetu.

Ako se ufaš prispodobiti

U tom dokumentu najdeš neke projekte hrvatskih društav – HKDa, HKDCa ili i HAKa, ki su dostali od prilike tisućku 2019.; ali i manje projekte npr. dvojezične biblioteke Mjenovo. Institucije kot Kuga su došle na 85.000, VHS Romov na 4.000, VHS Ugrov na 5.000.

Se kanim poufati prispodobiti svote s timi od nemanjinskih projektov? Festival za familije u kaštelu Forchtenstein dostane 100.000, Kultursommer Güssing produkcija – wie man Hasen jagt – dostala je 96.000 €.

Sigurno, manjinski projekti su pred svim plaćeni iz sredstav saveznoga kancelarstva. Ali ipak, se mora zemlja  tim očistiti, da neka savez preuzame, te Gradišćanske manjine, a oni ćedu to podupirati, ča je tako pravo Gradišćansko, kakove stoljeća stare zgrade i obiteljski program u nji. Nebi si mogli željiti, da se i Gradišće aktivno postavi i veli, mi ćemo isto povećati dio toga, ča Savez vidi kot subvencije za manjine.

Pokuknuti Sorbom

Ako smim završiti s lipim primjerom iz Nimške. Manjina Sorbov (oko 50.000 govoračev) je dostala odobreno novu svotu od Saveza i saveznih zemalj Brandenburg i Sachsen. Do 2025. ljeta stoji na raspolaganje sorpskim institucijam i društvam svako ljeto oko 24 milioni Eurov. Od toga nosi naprimjer Brandenburg oko 4 milioni svako ljeto.

Ufam se, da neće nikad nazvat Ministerpräsident Brandenburga, Dietmar Woidke, SPD, svojega Gradišćanskoga kolega Doskozila i pitati, koliko on troši za sve tri manjine svoje savezne zemlje.


Izvori/Quellen

Förderung bei den Sorb:innen

Titelfoto: Screenshot Landtagssitzung


Piši komentar

Your email address will not be published.