/

Charlotte Lassalle, Viktoria Ratasich i Martina Špiranec izlažu u Beču. Ausstellung beim Rundgang der Akademie.

Akademija: Ižložbe trih umjetnic iz Gradišća u Beču. Rundgang der Abschlussarbeiten. Titelfoto: Ralph Darabos.

Pamćenje porcelana

Charlotte Lassalle izlaže ploče od porcelana, ke su skoro tanke kot papir. Malo su veće od A4 formata, ali Lassalle je svakako koristi kot da bi bile papirne. Ona na nji crta, tiska formami na nje ili je zatunka u farbu. Cijeli ansambl “Tromperies” nje diplomskoga djela na Akademiji likovne umjetnosti se sastoji od 63 takovih pločic. Velik izazov za visok broj, jer ona svaku ploču od početka, od praha sama miša, formira, žge i onda na nji crta. Kod drugih izložbov naprimjer u Čelajevom malinu u Uzlopu je samo izlagala mali broj od šest ploč. Svaka pojedina ploča je umjetnina za sebe, tim cijeli ansambl još već imponira.

U opisu nje umjetnosti (naravno isto na porcelanu tiskano) formulira Lassalle, Francuskinja, ka živi u Dolnjoj Pulji, da ima porcelan pamćenje. On da si svaku gestu, svaki pokret rukom zapamti. Zvana toga je potajan materijal – ponekad preminji oblik, se otkineotkinuti se – abbrechen na jednom mjestu ili ga rastrza u tisuć kusićev. Linije se izgubljaju u peći ili farbe se izgubljaju u temperaturi od 1220 stupnjev. Ukupno ga dvakrat žge – obično u peći Akademije. Prvi put pri temperaturi od 980 stupnjev, drugi put za 250 stupnjev već. Za Lassalle je ključno pitanje, kako daleko more tim materijalom pojti.

Nje koleg:ice i ona izlažu u galeriji Eschenbachgasse 11, 1. kotar – na kutu prema Getreidemarktu. Izložba ide ov tajedan do petka svaki dan od 11-18 uri, a subotu od 11 do 15 uri.

Ploče Charlotte Lassalle. Slika: Ralph Darabos

A Glimpse – nevidljivost manjine i našivani feminizam

Akademija likovne umjetnosti je zbog pregradnje glavne zgrade podiljenja na već lokacijov. Ali ne samo to. Kao i na drugi sveučilišći za umjetnosti postoji čisto umjetnički studij i pedagoški smir. Martina Špiranec iz Trajštofa i Viktoria Ratasich iz Šuševa – obadvi študiraju na IKL-u akademije – Institut für das künstlerische Lehramt. Skupna izložba “A glimpse” je izložena u 16. kotaru i kaže master-projekte, ke su producirani u predmetu umjetničke prakseumjetnička praksa – künstlerische Praxis

Masterplan? Animacija Martine Špiranec i karikatura Petra Palkovića.

Martina Špiranec se u nje kolaži bavi manjinom, u kratkom videu tematizira nevidljivost gradišćanskih hrvat:ic. “U razgovori sam vidila, da je kumaj ki poznao gradišćanske Hrvate odnosno znao, da u Austriji postoju autohtone manjine”, tako Špiranec prema NG. On je skupila čuda materijala iz novin, knjig i socijalnih medijev a pomoću karikaturov Petra Palkovića je i na ta materijal reagirala. Za nju je projekt skoro konac cijeloga študija likovnoga odgoja i bosanskoga/hrvatskoga/srpskoga jezika. Još mora pisati master djelo, ali veseli se, da u septembru smi početi podučavati.

Drugačiji je dio izložbe, ki je sastavila Viktoria Ratasich. Zove se Feminist Cross Stitch Club. Ratasich je hekljala i našivalanašivati – besticken veliki banner i tomu i snimila video-klip. Čudakrat nevidiljiv i tih protest žen je integriran u našivani banner. Polako nastajanje toga produkta simbolizira i ljeta dugu, polaku borbu za ravnopravnost. Subotu će i peljati djelaonicu, kade se skupa našivaju patches i sudioni:ce moru širiti nje doživljaje.

Izložba “A Glimpse” s umjetninami od 17 umjetn:ic je kazana u Soho Studios – Freiraum u 16. kotaru. Adresa je Liebknechtgasse 12. “Mehko” otvaranje je petak, 18.6. od 14-20 uri, a subotu i nedilju je otvorena izložba od 12-20 uri. 

Feminist Cross Stitch Club. Foto: Viktoria Ratasich.

Piši komentar

Your email address will not be published.