//

Dan mladine: HAK išće troja sela za tri pojedine dane

DM21 s novim konceptom. HAK sucht drei Austragungsorte.

Temeljna ideja

Jedino, ča je ljetos na Danu mladine kot svenek, je datum – naime 10. do 12. septembra. Prošlo ljeto se je morala otpovidati priredba, a i ljetos još nije moguće to kot svenek. Ada su si HAKov:ke premislil:e koncept, da bude svaki dan ljetošnjega Dana mladine – petak, subota i nedilja – u drugom selu, a tako i  organizirano od drugoga društva. Ada pozivaju sada na naticanje, da na vikendu u septembru bude svaki dan u drugoj regiji Gradišća.

Koncipirati program

Program u tom selu će početi otpodne – naprimjer s javnom diskusijom, predavanjem, djelaonicom ili kakovom akcijom – a zvečera će u idealnom slučaju pod vedrim nebom nastupati  ka gradišćanskohrvatska grupa. S tim kani HAK podupirati naše bende i grupe u teškom času pandemije. U okviru naticanja neka društvo predstavi svoje selo, ideje, koncepte i predloge, tako HAK u izjavi. Nije obavezno, ali zbog 100-ljetnoga jubileja Gradišća bi bilo šikano, ako i program tematizira ta jubilej. Uz to će se i kazati putujuća roll-up-izložba HKD-a, ka se bavi jubilejom.

Svi detalji o obaveza, kako organizirati priredbu, kako si HAK predstavi podiljenje posla i kako do koncu junija naticati se moru ovde najti. Ali i ako postoju dodatna pitanja, neka se javi interesirano društvo HAK-uinfo@hakovci.org. Informacije o ticketingu i slično ćedu slijediti, kad je program fiksiran.

Ča je DM uopće?

Najveća priredba Hrvatskoga akademskoga kluba je „Dan mladine“ i on jur već od četrdeset ljet dugo skuplja hrvatsku mladinu Austrije, Slovačke i Madjarske. Prvi put se je priredba održala 1973. ljeta pod imenom „Rendezvous“ u Trajštofu, od onda putuje svako ljeto u drugo selo. Prošlo ljeto je bio prvi put od osnovanja festivala, da se Dan mladine nije mogao prirediti. Mjesto Dana mladine je HAK stvorio online platformu časopisa NOVI GLAS.


Slika: Davor Frkat, DM17.


Piši komentar

Your email address will not be published.