/

Kolectrified

Let u elektronske sfere.

Kolo Slavuj se pripravlja na snimanje nove produkcije. Iako ćedu jačiti poznate narodne jačke i one Kolo-„klasikere“, će se rezultat gibati daleko izvan folklorne scene odnosno udaljiti od folklornoga svita. Filip Tyran se je pominao s Novim glasom i razložio, kako je došlo do ideje. Usput će nam uvaditi, kako se i pri lockdownu more probati za snimanje.

Kolo Slavuj ft. FOLKLORELEKTRO

Folklorelektro je umjetnički duo (Hrvoje Crnić i Boris Harfman), ki producira mužiku u žanružanre-genre elektronike i eksperimentalne elektronike. Pred svim aranžiraju za filmsko područje. A kako to kombinirati s Kolom? Kolo Slavuj:ke u elekronskom stilu, Ribari techno remix? Morebit si nekoliko ljudi ne more ništ pod tim predstaviti, još i sami Kolo Slavuj:ke ne. Ipak nisu prv:e, k:e se giblju na ovom, za nje tudjem putu. Naime je Folklorelektro jur u kooperaciji s Ladom producirao dva CD-e, tako Tyran. Slični primjer se more najti i u Ameriki, kade je Moby jur u 90-ih miksao različne pop- do gospel jačke s elektronskimi elementi. Poslušati se more jedan rezultat kooperacije Lada i Folklorelektro u ovoj video snimki.

Lado Electro © HR Electro & Ansambl Lado

Ako poznate jačke ovih CD-ov, onda znate, da nisu ovo jačke, ke idu lako u uho. Tyran s tim kani reći, da nije cilj stvoriti novi popularni hit, nego obogatiti Kolo s novim iskustvom i produktom, ki ima svoj vlašći stil. Crnić i Harfman su skroz uski kontakt s Ladom došli do Kolo Slavuja i kontaktirali grupu. Oni, ki su i feni gradišćanskohrvatske glazbe, kanu eksperimentirati s jačkami Kola i je pretvoriti u ča psihodeličnoga i mističnoga. Zapravo totalni novum, veli Tyran. 

Probe: letiti slipo

U času pandemije i lockdownov su i Kolo Slavuj:ke moral:e prestati probati uživo. Ali ipak su se svaki tajedan skupa našli i to – kot sve dandanas – online. Imali su čuda internih predavanj o folkloru, nošnja, instrumenti i povijesti. Tyran razlaže, da su imal:e časa se pominati i diskutirati o stvari za ke normalno nisu imal:e časa. Kad su se odlučil:e za ov projekt, su ali moral:e početi opet vježbati jačenje. I to je bilo novo iskustvo, razlaže zborovodja Tyran. Prik webcama bio je uključen samo video, zvuk je bio kod svak:e isključen. Znači Kolo Slavuj:ke su čuli samo Filipa Tyrana, kako jači i samoga sebe. Na ekranu je zborovodja vidio 40 ljudi jačiti.

Screenshot: Lydia Novak

„Ja sam slipo letio avionom, ali avionom, ki poznam.“

Filip Tyran

 
Filip Tyran, jur 20 ljet dugo član Kola, je razjasnio, da on svaki pojedini glas kod Kola pozna i zna, kade bi mogli biti izazovi i ki intervali su kod jačenja potribni. Po lockdownu su se uživo strefili, da se barem jednoč pred snimajem čuju. Tyran je rekao, da je bio pozitivno presenećen od probe i jasno mu je sada, da i probanje online funkcionira. Prednost je, da se člani jur dobro poznaju i da su jačke poznate. Snimiti ćedu „klasikere“ kot obično, znači glas za glasom u originalnoj melodiji jačke – a capella. Pretvoriti i miksati će stopr Folklorelektro jačke u svojem študiju. Rezultat ovoga miksa će onda Kolo Slavuj kašnje dostati. Do onda je još nepoznato, kade će se spustitispustiti se-landen avion.

Foto: Lydia Novak

Producirati CD u času pandemije

Izmislil:e su si preventivni koncept za snimanje i za probanje pred snimanjem. Izazov će i nadalje biti, da nećedu sv:e skupa snimiti glase, nego da ćedu djelati u mali grupa od osam ljudi. Iako je snimanje i probanje drugačije i stvarno neobično, su člani veseli, da se opet vidu i da skupa jaču.

Još nije jasno, kada će biti rezultat širjoj publiki pristupan. Ali jedno, ča smo se od pandemije nauči:le je, živiti od tajedna do tajedna, planirati od tajedna do tajedna i biti jako strpljiv:e, veli Tyran.

Slika na početku: Stefan Novak

1 Comment

Piši komentar

Your email address will not be published.