/

Update: Mladi medicinski personal o cipljenju protiv koronavirusa. Drugi dio.

Junges Medizinpersonal zur Corona-Impfung. Teil 2.

Početkom februara smo publiciral:e na noviglas.online mišljenja mladoga medicinskoga personala o cipljenju. Cipljenje je još svenek aktualna debata i se još u zadnji tajedni intenzivirala. Dvim:e iz prve runde su nam nova iskustva predstavil:e, dodatno su nam još Maria Kornfeind i Patricia Lebo odgovorile na naša pitanja.

Si jur cipljen:a? Ćeš se dati cipiti?

Ja još nisam cipljena, iako sam već imala dva puti mogućnost, da se prijavim. Moje mišljenje je, da triba prije cipiti rizične grupe nego mene. Ja ću se dati cipiti i ufam se, da će svaki dobiti svoju mogućnost u pravom trenutku. Patricia Lebo

Da, ja sam jur cipljena. Maria Kornfeind

U medjuvrimenu sam imao prvo cipljenje. Dostao sam serum od Astra-Zeneca i sam ga zvećega dobro izdržao/podnosio. Kad sam čuo, da čuda ljudi reagira na ta serum, sam zeo profilaktično analgetikum. Drugo ću dostati va maju. Sebastian Pauer

Da, ja sam jur dostala drugo cipljenje od Pfizer/Biontech, ja sam zela po cipljenju profilaktično Novalgin TBL 3x/d, drugi dan sam se nek kratko jako trudno i „vruće“ ćutila, ali temperaturu nisam imala. Po Novalginu je to opet sve prošlo 😊. Andrea Karall

Ako da: Kako ti je pri i potom išlo?

Veselila sam se, da imam ta privileg, biti med prvimi, ki dostaju cipljenje. Ćutila sam se kot da će sad vrijeda biti sve mimo i da sam dio toga. Po prvoj dozi me je samo malo ruka bolila, po drugoj sam imala dva dane lako povišenu temperaturu. Maria Kornfeind

Patricia Lebo, vračiteljica i špecijalistica plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije, djela na različni mjesta / Spezialistin der plastischen, rekonstruktiven und ästhetischen Chirurgie, arbeitet an verschiedenen Kliniken und Ordinationen
Kada i kade su te cipili/ćedu te cipiti?

Dostala sam u januaru prvu, a u februaru drugu dozu Pfizer/Biontech vakcine. Čim sam dočula, da imaju zubari i zubarice u Beču mogućnost, da se daju cipiti, sam se pašćila na laptop, da se najavim. Cipili su me u Messehalle, kade su na ta vikend otprli cestu za cipljenje. To je bilo sve jako dobro organizirano. Nekoliko puti su kontrolirali, je li sam najavljena i je li svi moji podatki pašu. Postojala je mogućnost, se s vračiteljem pominati. Pokidob sam se ali prethodno jur sama bila toliko informirala, mi to nije bilo potribno. Po 5-10 minut sam imala cipljenje i sam se još 15 minut sjela u čekaonicu. Maria Kornfeind

Ča ovo cipljenje za tebe/tvoju obitelj znači?

Zasad se za mene još nije čuda preminilo. Mi još svenek djelamo FFP3 ili FFP2 maskom, OP-kapicom i vizirom i se oštro držimo svih higijenskih mjer, a to ćemo i nadalje. Ipak imam pri djelu sada bolju ćut, jer podatki iz Izraela pokažu, da se virus manje/ uopće ne more prenositi, ako si cipljen:a. Meni peršonski je bio važniji momenat, kad je moja staramajka dostala cipljenje, nego kad sam je ja dostala. Promjena u svakidanjem žitku će nažalost biti stopr moguća, ako je dost veliki postotak ljudi cipljen. Maria Kornfeind

Kako ti vidiš diskusiju o cipljenju?

Nemoguće je dojti do objektivnog mišljenja, jer ima čuda ‚fake news‘ i različiti interesi (politički itd.) – pogotovo za medicinskog laika. Mislim, da svaki ima pravo na svoje mišljenje dokle ne ugrozi drugoga. To znači, da je u ovom kontekstu važno, da razumimo, da imamo veliku individualnu odgovornost. Patricia Lebo

Mislim, da se u mediji preveć diskutira o različni vakcina. Ljudi, ki se inače ne bavu medicinom, su sada dnevno konfrontirani sa prednosti i manami različnih načina cipljenja (vektor, m-rna) i različnih proizvodi. Skroz to nesigurnost nastaje veća umjesto manja. Ne vjerujem, da se je bilo k:a tako točno informira:la, ki sastojki su u kom cipivu, ako mu/joj je bilo potribno za putovanje u neku tudju zemlju. Jako opasno je, da se u socijalni mediji širu neistinite i sumljive poruke, a sve već ljudi se onde informira umjesto, da konzumira medije kotno novine ili visti na televiziji.  Maria Kornfeind

Andrea Karall pomoćna doktorica opće medicine u Željeznom / Assistenzärztin der Allgemeinmedizin in Eisenstadt
Ča je tvoj najdraži argument pri diskusiji?

Strah nikad nije dobar savjetnik. Nažalost je to često jaki argument (svisno ili nesvisno), jer se čuda ljudi više ili manje boji. Meni bi bilo važno, da se fokusira na to, da skupa najdemo put iz ove dileme bez stalnog traženja krivca. Patricia Lebo

Ako kanimo opet imati normalni žitak, moramo se dati cipiti, druge opcije nij. Ne vjerujem, da kani ki ovako dalje živiti kot ovo prošlo ljeto. Maria Kornfeind

Kako se je preminila diskusija o cipljenju u zadnji tajedni?

Ja uptim, da se je tema diskusije čudakrat preminila od „Kada ću dostati moje cipljenje?“ na „Ko cipljenje ću dostati?“. Počelo se je razvijati mentalitet dvih klasov. Ljudi razlikuju med dobrim serumom, kot Biontech/Pfizer, i čemernim, kot Astra-Zeneca. Nejednake političke odluke kot i permanentan i netočan medijalni diskurs peljaju – i to je razumljivo – čvrstoj nesigurnosti. Fakt je, da je svaki dopušćeni serum dovoljno siguran i efektivan! Sebastian Pauer

Sebastian Pauer pomoćni doktor u neurologiji u Željeznu / Assistenzarzt der Neurologie in Eisenstadt
Kako vidiš razvitak virusa u prošli miseci?

Virus ide svojim putem i mutira, to je normalno. Mi svi to jednostavno nismo u drugi konstelacija promatrali, jer nije bilo tako važno. Zbog višega testiranja i više analize se i više ‘vidi’.  Patricia Lebo

Nažalost se čini kot da se ovo sve s mutacijami i polakim napredjivanjem cipljenja bezmjerno produžava. A svaki drugi ili treti dan dojdu visti o smanjenju vakcine…Mislim da ćemo morati s ovim virusom živiti, i to ćemo samo moći, ako se damo cipiti i vjerojatno svako ljeto idemo na cipljenje protiv nove mutacije. Maria Kornfeind

Kada ćemo opet moći pojti na čemerne koncerte s velikom publikom?

Ne znam, probam do sada iz svakog dana napraviti najbolje. Patricia Lebo

Ufam se čim prlje! 😉 Ali to odvisi od broja cipljenih, a vjerojatno i od upeljanja takozvanoga zelenoga pasoša, o kom se sada diskutira. Maria Kornfeind


Beitragsbild / Kip: Maria Kornfeind, zubarica, djela na različni mjesta / Zahnärtzin


Piši komentar

Your email address will not be published.