/

Nastati vidljiv:a

Serija Mladi Anthropos. Uvod u feminizam i gender.

Čuda ljudi se boji svoje tranzicije, svoju homoseksualnost ili svoju interseksualnost objaviti. Oni se većinom načinjaju nevidljivim, jer je strah isključenja velik. To je isključenje ne samo na društvenoj razini, nego i na poslovnoj. Tako to vidi i čuda glum:ic, k:e se ne orijentiraju po heteroseksualnoj normi, ali su kroz branšu nekako vezan:e na tu normu.

Vidimo najvećim dijelom samo jedan dio stvarnosti društva u filmski i kazališni produkcija. Oni drugi dijeli društva nisu ili su stereotipično reprezentirani na pozornica ili na filmskom platnuplatno – Leinwand. Naprimjer ako se homoseksualna muška uloga igra s višim glasom i tako nastaje manje „muška“ i takaj „autentičnija“. 

„Ja ovo zvanje ne ljubim zato, jer svenek samu sebe igram, nego kot to Godehard čudakrat opomene: Bitnost zvanja je promjena.“

Karin Hanczewski, moj prevod

Zač nastati vidljiv:a?

185 glum:ic u nimškogovorećoj sceni je potpisalo manifest i je štartalo inicijativu #actout, kade se skupa outaju i kade se skupa boru za priznanje u teatru i u filmu. Pred svim ide za vidljivost. Publika misli, da oni pripadaju heteroseksualnoj normi. Outanje ovih glum:ic neka bude znak za to, da njevo znanje i profesionalnost ne odvisi od seksualnoga identiteta. Glum:ice se svenek na pozornici pretvaraju. Ada se homoseksualna glumica more pretvoriti u figuru, ka poželjipoželjiti – begehren muže. Skupa su se sigural:e na outanje i oni to smatraju važnim za društvo. Ako se ne bi outal:e, bi se činilo, da se slažu svitom, ki je protiv diverznoga seksualnoga identiteta tako credo inicijative. Ov manifest ada neka daje impuls za strukturalnu promjenu u društvu.

Ku ulogu igrati?

Pred svim izgleda trenutno tako, da bijeli, heteroseksualni ljudi bez pačenjapačenje – Behinderung moru sve igrati. Tlačeni ljudi – naprimjer zbog seksualnosti ili farbe kože – ne dostaju sve uloge. Glum:ice ove inicijative argumentiraju, da bi s jedne strani zbog ekonomskih uzrokov bilo poželjno, da dostaju ulogu za homo-, trans- i interseksualne figure. Cilj ali neka bude, da svi sve igraju – kot su to jur potvrdil:e naprimjer Neil Patrick Harris (How I met your mother), Cynthia Nixon (Sex and the City) ili Kristen Stewart (Twilight) – ada homoseksualna osoba, ka glumi heteroseksualnu figuru i obrnuto. Zbog toga se i veli, da je glavna zadaća i umjetnost glum:ic promjena na pozornici.

Zničiti stereotipe

Jedna daljnja šansa, ku ova akcija otvara, je, da glum:ice to igraju, ča ćutu i čiju stvarnost poznaju. To otvori mogućnost pokazati, kako je to biti naprimjer homoseksualan na jedan ili drugi način (ili treti?). U intervjuu sa Süddeutsche Zeitung je nekoliko glum:ic reklo, da je režiser:ke ili odgovorn:e za casting, čuda puti nisu zel:e za homoseksualne uloge, jer se nisu dost „teplo“ ponašal:e prem da su homoseksualn:e. Ada imaju odgovorn:e za casting čuda puti samo jedan stereotip homoseksualnoga človika u glavi, ki neka reprezentira sve homoseksualne muže. Ada bi mogl:e homosekualn:e glum:ice ovde predstaviti heteroseksualn:oj režiser:ki ali i nam u publiki nove i realne kipe homoseksualnosti. Ako se ta kip preminja u filmu i na pozornici, onda bi se i društvo moglo kroz teatar i film dalje izobraziti. Ufanje je, da dostane homo-, trans- i interseksualnost pozitivni identitet na pozornici i na filmskom platnu.

kip: 5/2021. Süddeutsche Zeitung.

Uvod u feminizam broj 6

Izvori

Manifest #actout

„Wir sind schon da“. 5/2021. Süddeutsche Zeitung.

„Ein Gruppen-Outing gibt Kraft nicht allein zu sein“. 5/2021. Süddeutsche Zeitung.


Marica Zvonarits predstavlja seriju, imenom Mladi Anthropos, ku pelja o temi feminizma u antropologiji. Anthropos dohadja iz starogrčkoga i se more ovde tumačiti kot človik; daljnje značenje je i človik uspravnoga hodaaufrechten Ganges. Antropologija je nauk o človiku.

Piši komentar

Your email address will not be published.