Ča veli mladi medicinski personal o cipljenju protiv koronavirusa?

Junges Medizinpersonal zur Corona-Impfung.

1. Si jur cipljen:a? Ćeš se dati cipiti?

Ja sam sada u Švicarskoj u Sankt Moritzu i djelam ovde u bolnici. Ovde još nisu začeli cipljenjem. Ja mislim, da će još jedan misec durati dokle ćedu medicinski perzonal cipiti. Mira Zeichmann

Ja još nisam cipljen, ali stojim na listi i ću se dati veljek cipiti, kad budem na redu. Sebastian Pauer

Mene ćedu va špitalji cipiti, jedan dio je jur cipljen, ja sam drugi tajedan na redu. Andrea Karall

Da, ja sam jur cipljena. Mirjam Kaar

Ja sam cipljen, i sam srićan, da imam ta veliki privileg. Rafael Stern

Andrea Karall pomoćna doktorica opće medicine u Željeznu / Assistenzärztin der Allgemeinmedizin in Eisenstadt
2.  Ako da: Kako ti je pri i potom išlo?

Mi va špitalji Željezni imamo Pfizer/Biontech Comirnaty serum. Kolegi su mi rekli, da je je bolilo na mjestu injekcije pak da su drugi dan imali lake gripalne simptome. Dva dane kašnje je bilo sve opet ok. Andrea Karall

Nakon drugoga cipljenja sam imala boli u mišići, boli u glavi, „Hitzewallunge“ i bila sam jako umorna. To je ali samo duralo jedan dan i onda mi je opet išlo dobro. 😉 Mirjam Kaar

Situacija cipljenja je bila posebna, ne bi si bio mislio, da će to biti tako lip trenutak, kad ide igla kroz moju kožu. Jako olakšen sam bio, da je konačno početak konca pandemije došao. Rafael Stern

3.  Kada i kade su te cipili/ćedu te cipiti?

Najprije ćedu kod nas va bolnici starje ljude i one cipiti, ki imaju rizične faktore. Potom smo mi mladji na redu. Sebastian Pauer

Ja sam se jur najavila za cipljenje u bolnici. U Švicarskoj planiraju cipiti medicinski personal početkom marcijuša. Tako će još malo durati. Serum je kod nas od Moderne. Mira Zeichmann

Ja načinjam dijel mojega KPJ (klinično ljeto u medicinskom študiju) u bolnici u Novom Mjestu. Onde sam dostala početkom januara prvo cipljenje i koncem januara drugo. Ja sam dostala Comirnaty od BioNTech Pfizer.  Mirjam Kaar

Mi smo u špitalju dostali vakcinu Pfizer-a na mRNA-bazi. Po mojem mišljenu je to velik progres medicine i znanosti, a ne smimo se bojati nove tehnologije. I u našoj historiji je duralo, dokle su se ljudi naviknuli od konja na auto. Rafael Stern

Mirjam Kaar KPJ (Klinisches praktisches Jahr) -študentica u Novom mjestu, KPJ in Wiener Neustadt
4. Ča ovo cipljenje za tebe/tvoju obitelj znači?

Cipljenje protiv korone za mene znači, da gvišno neću obetežeti teško na virusu, ako se inficiram. Ča se tiče prekida transmisijeprekid transmisije-Transmissionunterbrechung, ne postoju trenutno stoprocentne informacije za to, je li morem kot cipljena peršona naprimjer moje roditelje čuvati od infekcije. Osigurano je: reduciran teret virusa i reduciran broj dan infekcije, ako ipak obetežam na virusu. Andrea Karall

Cipljenje je jedina šansa, da morem vrijeda opet „normalan“ žitak dalje peljati. Zato mislim, da je važno, da se toliko ljudi kot moguće cipi i da moremo ov virus i influenca-virus bolje kontrolirati. Mira Zeichmann

Sigurnost. Mirjam Kaar


Sebastian Pauer pomoćni doktor  u neurologiji u Željeznu / Assistenzarzt der Neurologie in Eisenstadt
5. Kako ti vidiš diskusiju o cipljenju?

Ča ja uptim kod ove diskusije, i kod mojih kolegic u zdravstvenom sektoru, da cirkulira čuda krivih glasov i pola-istinov. Potribna je točnija kampanja za informiranje ljudi. Sebastian Pauer

Ljudi su zato skeptični, kad je išlo istraživanje i produkcija seruma tako ljuto. Ali to je nek bilo moguće, kad je čuda pinez bilo stavljeno na raspolaganje. Krozato su mogli ljuto velike študije načiniti…  Andrea Karall

Ča ja vidim jako problematično u ovoj diskusiji, je, da se u internetu ili u neki novina najde puno neznanstvenih informacijov. Tako da je po sebi razumljivo, da su neki ljudi skeptični prema cipljenju. Mira Zeichmann

U prvom redu ljudi nisu dosta dobro informirani. U drugom ima nekoliko neistine, na primjer ča se tice plodnoćeplodnoća-Fruchtbarkeit, ke su jako prisutne u socijalni mediji. Mirjam Kaar

Ja mislim, da su ljudi skeptični, kad se nažalost ne putu u tematiki  i konzumiraju neserioznu informaciju u internetu i bilo kade. Rafael Stern

Mira Zeichmann KPJ (Klinisches praktisches Jahr) -študentica u St. Moritzu, Švicarska , KPJ in St. Moritz in der Schweiz
6. Ča je tvoj najdraži argument pri diskusiji?

Sada jur živimo više ili manje ljeto dan dugo u lockdownu. Ljudi su umorni ovakovoga žitka a cipljenje je jedina mogućnost, da se spasimo. U rekordnom vrimenu se je istraživala vakcina. Sad ju imamo, sad bi se po sebi razumljivo morali dati svi cipiti. Nij za razumiti,  da je sada najednoč toliko ljudi skeptično. Ada informirajte se i dajte se cipiti! Sebastian Pauer

Ja mislim, da je važno, da ljudi znaju, da je takozvani SARS-virus nešto na čemu znanost jur dugo istražuje. To je uzrok, da je proces do seruma bio ljutiji neg smo si to svi očekivali. Pojedini koraki se nisu preskočili. Mira Zeichmann

7.  Kada ćemo opet moći pojti na čemerne koncerte s velikom publikom?

Ja mislim, da će to biti samo s oštrimi sigurnosnimi koncepti u ljeti moguće… Andrea Karall

To je jako teško za reći. Vidit ćemo, kako ljuto moremo toliko ljudi kot moguće cipiti. Još se i ne zna, kako će se virus razviti i ili smo s aktualnimi serumi protiv svih mutacijov dost dobro zaštićeni. Ali ja sam uvjerena, da moremo najkašnje 2022. ljeta sve naše najdraže opet objamiti. Mira Zeichmann

Beitragsbild / Kip : Rafael Stern, vračitelj, Hanusch-Krankenhaus Wien, ZAE – Zentrale ambulante Erstversorgung

2 Comments

Piši komentar

Your email address will not be published.