//

Židovski Raušer. Jüdisches Gattendorf.

Sinagoga i židovski cimitor. Synagoge & jüdischer Friedhof. Videovorträge mit burgenlandkroatischen Untertiteln.

Židovski cimitor Raušer

Klaus Derks über den jüdischen Friedhof Gattendorf

Mi se nahadjamo na cimitoru bivše ortodoksne židovske vjerske zajednice u Raušeru, ki je napravljen 1739. ljeta. Izgradjen je zato, jer 1739. ljeta nije bio samo boj, nego širila se je i kuga. Toga ljeta su Osmani nanovič osvojili Belgrad i zbog gibanja trupov se je kuga širila po Ugarskoj. U slučaju kuge je valjao zakon, da se u ovakovom času ne smu transportirati mrtvaci od jednoga sela do drugoga. Pokidob se je nahadjao najbliži židovski cimitor u Gijeci, su raušerske Židovke i Židovi morali zeti na arendu zemljišće od vladarov Esterházyjev, da moru zakopati svoje mrtvace. Ugovor za arendu cimitora, ki se je očuvao, je potpisalo osam muži. Sedam od tih je bilo oženjeno. Tako se more izračunati, da je židovska zajednica imala 40 do 45 kotrigov, ča u pravnom smislu još nije autohtona zajednica.

Denas se nahadja ovde 200 grobov, ki su svi intaktni. Broj pokojnikov je ali veći. Pokopali su se ovde Židovke i Židovi iz Raušera i iz okolice: Pandrof, Novo Selo, Mikištrof i Hegyeshalom. Dodatno su se Židovke i Židovi iz južne glavne ceste u Bijelom Selu i Lajtici pokopali u Raušeru. Za sjeverni dijel glavne ceste ovih sel je bila odgovorna Gijeca.  I Židovke i Židovi iz općin sjeverno od rijeke Lajte, naime iz Deutsch-Haslaua i iz Prellenkirchena do Bruke, su ovde pokopali. Izvan toga su i takozvani „vojni mrtvaci“  našli vjekovječni pokoj u Raušeru. To su bili soldati mojzeševe vjere, ki su u okolici Raušera izgubili svoj žitak. 1900. ljeta je židovska zajednica preskrbila mrtvačka kola, da se mrtvaci moru dostojno transportirati na cimitor.

1921. ljeta je areal došao u posjed židovske zajednice. Dvajset ljet kašnje si je politička općina Raušera prisvojila areal kot i sinagogu. Kotarsko poglavarstvo je zapovidalo, da se 25 ljet nikomu drugomu ne smi zapisati zemljišće cimitora i zgradilo je ogradu oko cimitora. Tako se u Drugom svitskom boju nije čuda uškodilo.

Do nedavnih časov je čuda ljudi posjetilo cimitor. Došli su pohodnice i pohodniki iz čuda zemalj, kot iz SAD-a, New Yorka, Connecticuta, Argentinije, Izraela, Tel Aviva i Jeruzalema. Pohodili su grobe svojih pokojnih praocev. Naravno nastaje broj pohodnikov i pohodnic svenek manji, kad postaju ljudi svenek starji. Jako ganutljiv dogodjaj je za mene bio, kad je došao Julius Weiner, porijeklom iz Bijeloga Sela, iz Buenos Airesa, u Raušer. On je ovde našao grob svojega oca. To je bilo jako ganutljivo.

Najzad karti. Zurück zur Karte.

Sinagoga Raušer

Klaus Derks über die Synagoge Gattendorf

Prvi dokaz naseljena Židovov u Raušer je 1727. ljeta, kada vidimo, da se je doselilo 6 muži, vjerojatno sa svojimi obitelji u Raušer. Pozadina naseljenja je bila akcija imenom „Familiantengesetze“ od cesara Karla VI., ku je on naredio u nasljedni zemlja Moravske i Pemske ljeto dan pred tim.

„Familiantengesetze“ su bili različni zakoni i jedan od njih je bio zakon, da se smi samo najstarji sin židovske obitelji oženiti i to samo onda, ako je jur otac umro. Posljedica je bio eksodus u druge kraje, kot u Gornju Ugarsku ili u zapadnougarske komitate,  kade ovi zakoni nisu valjali. Tako su došli prvi Židovi u Raušer. Centar ovoga naseljenja je bio „Schloßberg’sche Judenhof“.  To je on areal za nami, ki siže od kaštela do one plave zgrade, imenom „Zsenyi‘schen Curie“.  Simo su se prvi Židovi  doselili ili bolje rečeno su se naselili i su bili pod obrambom grofa Esterházyja. Na ovom mjestu je moralo bit jako usko, jer su živili i službeniki vladarov i rukotvorci kaštela ovde.

Kašnje su bili Židovi po cijelom selu naseljeni. 1739. ljeta se je napravio cimitor za Židove. 1754. ljeta je bilo naselje tako veliko, da se jur moglo utemeljiti autonomnu zajednicu. Zajednica je imala jednu školu, jedan cimitor i jednoga mesara, ki je isto bio kantor.

Sinagoga je imala samo mjesto za 70 ljudi i je nastala po času premala. Tako se je zajednica odlučila, graditi novu sinagogu. 1862. ljeta je bila sinagoga gotova. Unutri je imala koruš, mjesto za sto stolcev za molitvu, a tolikimi su mogli i siditi. Blagoslovio je ju poznati rabi Isaak Mannheimer. U toj dobi je imala židovska zajednica 200 kotrigov, ča je bio najveći broj. Ipak nije bila dost velika, da bi mogli  namjestiti jednoga rabija.

Dogovorilo se je, da giječanski rabiji preuzamu peljanje matrikulov u raušerskoj vjerskoj zajednici i da dojdu po potriboći u Raušer. Raušerska vjerska zajednica ali nikad nije bila filijala giječanske zajednice. Po 211 ljeti židovskoga žitka u Raušeru je žitak završio 1938. ljeta.

U tom vrimenu zajednica ali već nije bila velika. Čuda Židovov se je odselilo u Beč, Bratislavu ili u druga sela u okolici. U Raušeru su živili samo još 22 Židovi, od kih su mogli čuda emigrirati. Obitelj mesara Jelenka su umorili u logoru Žilina 1942. ljeta. 1941. ljeta je općina pridobila sinagogu i ju upotribila kot skladišće. 1947. ljeta je bečanska vjerska zajednica restituirala sinagogu. 1996. ljeta su sinagogu morali zrušiti, kad je Savezni ured za spomenike nije podupirao u očuvanju sinagoge. Samo stupi su se mogli spasiti i oni su jedini spominak, ki je ostao od sinagoge. Danas stoju u ulaznoj dvorani osnovne škole.

Najzad karti. Zurück zur Karte.

Ein Projekt der BFG in Kooperation mit Novi glas

Piši komentar

Your email address will not be published.