Cover Novi Glas 2/2020
Novi Glas Cover 2/2020. Foto: Chris Grodotzki.
/

Hura, opet print

Uvod u NG 2/2020

Ča vi ne vidite…

Kako morem opisati to na našoj webstranici, ča vi ne vidite? Znamda pomore opis zadnjih tajedan.

Prvi kontakt jutro je čudakrat bio naš grafičar i designer Nikola Znaor. On ima kih 20 minut na biciklu u ured u Amsterdamu, kade ti pri vožnji na biciklu kroz godinu opiše neke ideje sa start-up-scene, ke moremo preuzeti. Kako daleko moremo biti i radikalni? Još i diskutirali smo o tom, ime Novi glas ostaviti za nami i samo već djelati pot kraticomkratica – Kürzel NG. Potpuno se nismo radikalizirali, ali ako se gleda naše social media nastupe, se vidi kratak logo jako čudakrat.

NG online favicon

Nikola je stigao u ured, a ja bi s redakcijom mogao dogovoriti plan za sledeće dane. Pred webkamerom se vidi, kako jutros još piju kavu u Mjenovu, Pinkovcu ili Beču. Kako je vrime u Stinjaki i jeli je u Amsterdamu konačno prestalo curiti (ne znamo, Nikola je u sledećem skype-callu). Pažljivo onda počemo stavljati ta pitanja, ka su i za vas čitatelji:ce važna. Ka tema je kada zač aktualna? Kada ćemo ju publicirati? Smo jedini? Ima koneks k manjini ili ne? Ki će pisati i tribamo pomoći izvan našeg kruga? Kako gendrati po gh? Crikva, quo vadis?

Primjer tog skupnoga „fokusa“ redakcije na jednu temu je bilo zadnje težišće o Koroni u Hrvatskoj, kade smo kazali doživljaje turistov u interaktivnoj karti. Za ovo print izdanje smo izabrali best odnosno worst of. Za web-verziju je bio skupni trud pred svim najti kartografski-tool, koga moremo adaptirati. Matthias Wagner je ga našao i spravio tako daleko, da ga i ja razumim. Alex Wukovits je crtao mini-slonaslon – Elefant, kim smo markirali na karti svaki doživljaj. A te smo zabrali tako, da smo pitali poznance i prijatelji:ce, kako je odmor (bio). To korigirali, prevodili, publicirali. A na toj bazi sami išli na odmor u Hrvatsku i sami opisali utiske.

Prvi na social media

Ko smo konačno publicirali na stranici naš produkt, počne jedno djelo, ko se ne smi podcijeniti. Novi glas je jedini Gradišćansko-hrvatski medij, ki je aktivan na facebooku, instagramu i još i na twitteru. Elisabeth Satovich skupa s manom redigira te različne stranice, designa u jako praktičnom toolu canva sve postinge i izabere pasaže člankov i komentarov, ki su dobri za social media-svit, ada shareable. Ponekad nam se ugoda, da se ki posting bolje širi, to je onda znamda pointirana kritika ili izjava s kom svi moremo. Facebook je dobar za klike na stranici, instagram je već za zabavu samo na toj platformi. Ali to vidimo i na vlašćem konzumu. Ipak prezencija je važna, moć brzo reagirati, skoro važnija. Zač ostaviti Standardu postati čega o zapovidi koristiti masku? A oni – nasuprot nas – je ne ćedu publicirati dvojezično.

Dvojezičnost! Je svisna odluka. Moć kazati na stranici nimški tekst ili hrvatski sažetak. In-tekst-rječnik,In-Text-Wörterbuch kako dobar stroj! Još nismo sve formati i stroje našli, ali rezultat je jur sada jedinstven.

A print?

Kako dalje s printom? Evo u ruka prvi pokus. Prvi put, da imamo toliko materijala, da moramo izabrati članke, ke ćemo dati i u tisak. Zasada je izdanje podiljeno u dva „best of“-e. Best of noviglas.online, best of Koronaknjiževnost. Ako mi na stranici vidimo, koliko ljudi čita ta i ta članak, moremo ga u printu još jednoč doprimiti – vidimo, da niste još svi sve preštali, naprimjer tekst o Black lives matter. Ali znamo isto: u misecu dana smo dostigli ukupno za polovicu već ljudi online-izdanjem nego dajemo tiskati eksemplarov. Naravno, ne znamo, kako je konzum print-izdanja točno – ako na jednoj adresi trimi čitaju, a na drugoj nijedan…mi smo znatiželjni, kamo će nas peljati ovo putovanje.

Putovanje! Nakon dvih misec koncipiranja, noći čemernog i dobrog sna sam predao na Hvaru Nikoli europsko vino (foto!). Grojze iz Austrije i Madjarske su u njem, pazio sam, da se ne skipi u vrućini auta. A slično je s ovim produktom. Nekako smo internacionalni, pazimo na se i onda će i po par ljeti još biti za uživati platforma noviglas.online.

Ufam se, da sam predao samo vino

Koronaknjiževnost

Kot sam jur pisao, ima ovo izdanje dva „best of“-e. Ivan Rotter i Doroteja Zeichmann su si načinjili to djelo, spiktovati poznate i još ne poznate Gradišćansko-hrvatske autorice i autore za tekste, ke su stvoreni u Korona-dobu ili ke dobro pašu u ovaj dob. Cijeli projekt je i posvećen pokojnomu literatu Francu Rotteru, ki bi imao 23.8.2020. svoj 50. rodjendan. Njegov brat Ivan je publicirao cijelu zbirku kot pdf na svojoj platformi ivansic.wordpress.com. Mi smo izabrali tekste te zbirke i publiciramo u printu, a i konzekventno u dojdući tajedni (nekoliko nediljov po redu) i online. Ali to onda neće biti samo tekst. Vidit ćete na noviglas.online/literatura –  željim zanimljivu zabav pri štanjem Koronaknjiževnosti.

Piši komentar

Your email address will not be published.